ช่องแคบเบริง (อังกฤษ: Bering Strait; รัสเซีย: Берингов пролив Beringov proliv) เป็นช่องทะเลเล็ก ๆ ระหว่างแหลมเดจเนฟ ประเทศรัสเซีย จุดตะวันออกสุดของทวีปเอเชีย (169°43' ตะวันตก) กับแหลมพรินซ์ออฟเวลส์ รัฐอะแลสกา จุดที่อยู่ตะวันตกสุดของทวีปอเมริกาเหนือ (168°05' ตะวันตก) อยู่ค่อนมาทางใต้เส้นอาร์กติกเซอร์เคิลเล็กน้อย เป็นหนึ่งในช่องแคบที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

ภาพถ่ายทางอากาศของช่องแคบเบริง

ชื่อของช่องแคบได้มาจากชื่อนักสำรวจชาวเดนมาร์ก นามว่าไวทัส เบริง นักสำรวจชาวเดนมาร์กในกองทัพเรือรัสเซีย ซึ่งเดินทางข้ามช่องแคบในปี พ.ศ. 2271

ลักษณะทางภูมิศาสตร์

แก้

ช่องแคบเบริงมีความกว้างประมาณ 53 กิโลเมตร มีความลึกประมาณ 30-50 เมตร เชื่อมระหว่างทะเลชุกชี (ส่วนหนึ่งของมหาสมุทรอาร์กติก) ทางทิศเหนือ กับทะเลเบริง (ส่วนหนึ่งของมหาสมุทรแปซิฟิก) ทางทิศใต้