ทะเลบอลติก (อังกฤษ: Baltic Sea) ตั้งอยู่ในภูมิภาคยุโรปเหนือ ห้อมล้อมด้วยคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย แผ่นดินใหญ่ของภูมิภาคยุโรปเหนือ ภูมิภาคยุโรปตะวันออก ภูมิภาคยุโรปกลาง และหมู่เกาะของประเทศเดนมาร์ก ทะเลนี้เชื่อมเข้าสู่ช่องแคบแคตทีแกต (Kattegat) ผ่านทางช่องแคบเออเรซุนด์ (Öresund) ช่องแคบเกรตเบลต์ (Great Belt) และช่องแคบลิตเทิลเบลต์ (Little Belt) ซึ่งหากผ่านช่องแคบแคทีแกตต่อไปก็จะพบช่องแคบสแกเกอร์แรก (Skagerrak) ที่จะเข้าสู่ทะเลเหนือและมหาสมุทรแอตแลนติก ทะเลบอลติกยังเชื่อมต่อกับทะเลขาวด้วยคลองไวต์ซี (White Sea) และเชื่อมต่อกับทะเลเหนือโดยผ่านทางคลองคีล (Kiel)

พื้นน้ำส่วนย่อยของทะเลบอลติก แก้

เมื่อรวมพื้นน้ำส่วนย่อยทั้งหมดแล้ว ทะเลบอลติกจะมีพื้นที่ทั้งหมด 370,000 ตารางกิโลเมตร และมีปริมาตรน้ำทะเลประมาณ 21,000 ลูกบาศก์กิโลเมตร

ประเทศที่ติดกับทะเลบอลติก แก้

เกาะ หมู่เกาะ และกลุ่มเกาะสำคัญในทะเลบอลติก แก้

เมืองใหญ่ แก้

นครใหญ่ที่สุดริมฝั่งทะเลบอลติก :

เมืองท่าสำคัญริมฝั่งทะเลบอลติก (ไม่เป็นนครใหญ่) :