เกาะอูเซอด็อม

(เปลี่ยนทางจาก อูเซดอม)

อูเซอด็อม (เยอรมัน: Usedom, [ˈuːzədɔm]) หรือ อุซนัม (โปแลนด์: Uznam, [ˈuznam]) เป็นเกาะในทะเลบอลติก ของประเทศโปแลนด์และเยอรมนี ตั้งอยู่ระหว่างซาเลชเชซีงสกีลากูนกับอ่าวพอเมอเรเนียน เกาะส่วนใหญ่อยู่ในเขตฟอร์พ็อมเมิร์น-ไกรฟส์วัลท์ของรัฐเมคเลินบวร์ค-ฟอร์พ็อมเมิร์น ยกเว้นส่วนตะวันออกที่เป็นเมืองชฟีนออูอีชเช ที่เป็นของโปแลนด์ พื้นที่รวมของเกาะคือ 445 ตร.กม. (เยอรมนี 373 ตร.กม. และ โปแลนด์ 72 ตร.กม.) ประชากรมี 76,500 คน (เยอรมนี 31,500 คน และโปแลนด์ 45,000 คน)

อูเซอด็อม
อุซนัม
Zalewszczecinski.jpeg
Landsat map of the Usedom-Wolin area
ภูมิศาสตร์
ที่ตั้งทะเลบอลติก
การปกครอง
เยอรมนี
ประชากรศาสตร์
ประชากร76,500 คน