ทะเลไอโอเนียน (อังกฤษ: Ionian Sea) อยู่บริเวณตอนกลางของทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ทางตอนใต้ของประเทศอิตาลี และทางตะวันตกของประเทศกรีซ ทะเลไอโอเนียนเป็นบริเวณจุดที่ลึกที่สุดของทะเลเมดิเตอร์เรเนียน มีความลึกประมาณ 2,290 เมตร

ทะเลไอโอเนียน