ยุคล ลิ้มแหลมทอง

นายสัตวแพทย์ ยุคล ลิ้มแหลมทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร (ครม.ยิ่งลักษณ์ 3)[1] และเป็นอดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายสัตวแพทย์
ยุคล ลิ้มแหลมทอง
ม.ป.ช., ม.ว.ม.
รองนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
2 เมษายน 2556 – 22 พฤษภาคม 2557
นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ดำรงตำแหน่ง
27 ตุลาคม 2555 – 22 พฤษภาคม 2557
นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ก่อนหน้า ธีระ วงศ์สมุทร
ถัดไป ปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 12 เมษายน พ.ศ. 2493 (71 ปี)
จังหวัดพระนคร ประเทศไทย
พรรคการเมือง ชาติไทยพัฒนา
คู่สมรส น.อ.หญิง สุวัฒนา ลิ้มแหลมทอง
ลายมือชื่อ

ประวัติแก้ไข

ยุคล ลิ้มแหลมทอง เกิดเมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2493[2] เป็นบุตรของนายคงเอี่ยม แซ่ลิ้ม กับนางยุพดี นโรดม สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และปริญญาโทวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สัตวศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผ่านการอบรมหลักสูตรจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 43

ยุคล ลิ้มแหลมทอง สมรสกับนาวาอากาศเอกหญิง สุวัฒนา ลิ้มแหลมทอง (สกุลเดิม สิทธิสุข) มีบุตร 1 คน คือ นายธรรมสิริ ลิ้มแหลมทอง[3]

การทำงานแก้ไข

ยุคล ลิ้มแหลมทอง เข้ารับราชการเมื่อปี พ.ศ. 2517 ในตำแหน่งนายสัตวแพทย์โท ประจำกองอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการกอง และเป็นรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ในปี พ.ศ. 2539 กระทั่งได้รับแต่งตั้งเป็นอธิบดีกรมปศุสัตว์ ในปี พ.ศ. 2545 และได้รับแต่งตั้งเป็นปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552[4]

ยุคล ลิ้มแหลมทอง ได้รับการคัดเลือกจากองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) ให้ได้รับรางวัล OIE Meritorrious Award เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 นับเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลระดับโลกในครั้งนี้[5] จากผลงานโดดเด่นในการแก้ไขปัญหาและควบคุมโรคไข้หวัดนกในช่วงที่มีการระบาดในประเทศไทยและระบาดทั่วโลก

งานการเมืองแก้ไข

ยุคล ลิ้มแหลมทอง ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2555[6] และได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีอีกตำแหน่งหนึ่ง เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2556 (แทนตำแหน่งที่ว่างลงของนายชุมพล ศิลปอาชา)[7]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

ก่อนหน้า ยุคล ลิ้มแหลมทอง ถัดไป
ชุมพล ศิลปอาชา    
รองนายกรัฐมนตรี (ครม. 60)
(2 เมษายน พ.ศ. 2556 - 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557)
  ประวิตร วงษ์สุวรรณ
หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล
ยงยุทธ ยุทธวงศ์
ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร
วิษณุ เครืองาม
ธีระ วงศ์สมุทร    
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ครม.60)
(27 ตุลาคม พ.ศ. 2555 - 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557)
  ปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา