ยศทหารในกองทัพสหราชอาณาจักร

ตารางข้างล่างต่อไปนี้คือข้อมูลเกี่ยวกับยศทหารและกำลังกึ่งทหารของกองทัพสหราชอาณาจักร ตั้งแต่ ค.ศ. 1953.

สัญญาบัตรแก้ไข

ชั้นยศ นายพล General (Flag) officers นายพัน Senior officers นายร้อย Junior officers นักเรียนนายร้อย
Equivalent
NATO code
OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1 OF-D
 
กองทัพบก
                       
ภาษาอังกฤษ Field marshala General Lieutenant-general Major-general Brigadier Colonel Lieutenant-colonel Major Captain Lieutenant Second lieutenant Officer cadet
ภาษาไทย จอมพล[a] พลเอก พลโท พลตรี พลจัตวา พันเอก พันโท พันตรี ร้อยเอก ร้อยโท ร้อยตรี นักเรียนนายร้อย
 
กองทัพเรือ
                       
ภาษาอังกฤษ Admiral of the Fleeta Admiral Vice Admiral Rear Admiral Commodore Captain Commander Lieutenant commander Lieutenant Sub lieutenant Midshipman Officer Cadet
 
ราชนาวิกโยธิน
                       
ภาษาไทย จอมพลเรือ พลเรือเอก พลเรือโท พลเรือตรี พลเรือจัตวา นาวาเอก นาวาโท นาวาตรี เรือเอก เรือโท เรือตรี นักเรียนนายเรือ
 
กองทัพอากาศ
                       
ภาษาอังกฤษ Marshal of the RAFa Air chief marshal Air marshal Air vice-marshal Air commodore Group captain Wing commander Squadron leader Flight lieutenant Flying officer Pilot officer Officer cadet
ภาษาไทย จอมพลอากาศ พลอากาศเอก พลอากาศโท พลอากาศตรี พลอากาศจัตวา นาวาอากาศเอก นาวาอากาศโท นาวาอากาศตรี เรืออากาศเอก เรืออากาศโท เรืออากาศตรี นักเรียนนายเรืออากาศ

ประทวนแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

เชิงอรรถแก้ไข

  1. ยศดังกล่าวนี้สำหรับพระมหากษัตริย์ และ พระบรมวงศานุวงศ์ อนึ่งในช่วงระหว่างสงครามมีการแต่งตั้งยศดังกล่าว

บรรณานุกรมแก้ไข