ภานุวิชญ์ พุ่มหิรัญ

ศาสตราจารย์คลินิก พลโท ภานุวิชญ์ พุ่มหิรัญ (ชื่อเล่น: ตุ้ย) อดีตเจ้ากรมแพทย์ทหารบก/ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก ท่านที่ 37[1] (1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556), อดีตผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า (1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55), อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า/ผู้อำนวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (28 เม.ย.49 - 31 มี.ค.50)

ภานุวิชญ์ พุ่มหิรัญ
เจ้ากรมแพทย์ทหารบก/ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 – 30 กันยายน พ.ศ. 2556
ก่อนหน้าพลโท ธวัชชัย ศศิประภา
ถัดไปพลโท ธีรยุทธ ศศิประภา
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด14 ธันวาคม พ.ศ. 2495 (71 ปี)
คู่สมรสจงวัฒนา พุ่มหิรัญ
ยศที่ได้รับการแต่งตั้ง
รับใช้ ไทย
สังกัดกองทัพบกไทย
ยศ พลโท

ประวัติ

แก้

พลโท ศาสตราจารย์คลินิก ภานุวิชญ์ พุ่มหิรัญ เกิดเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2495 เป็นบุตรของ บิดา พลตรี นพ พุ่มหิรัญ อดีตผู้อำนวยการโรงงานซ่อมสร้างรถยนต์ทหาร ผู้อำนวยการองค์การทอผ้า มารดา อาจารย์ บุญเสริม พุ่มหิรัญ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

การศึกษา จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (ACT155), ชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย, นักเรียนโรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๑๑ (จปร.รุ่นที่ ๒๒) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, วุฒิบัตรโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา แพทยสภา, ฝึกอบรมทางด้านภูมิแพ้ Walter Reed Army Medical Centerกองทัพบกสหรัฐอเมริกา, ฝึกอบรมทางด้านโสต ศอ นาสิก George Town Medical Center สหรัฐอเมริกา, ฝึกอบรมทางด้าน Medical Research, Kagoshima University ประเทศญี่ปุ่น, หลักสูตรส่งทางอากาศ รุ่นที่ 109 โรงเรียนสงครามพิเศษ (27 มี.ค.20 - 30 เม.ย.20), หลักสูตรชั้นนายพัน เหล่า พ. รุ่นที่ 26 (2 เม.ย. 33 - 21 ส.ค.33), วิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ 41 (1 พ.ย.38 - 30 ก.ย.39), วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 16 (2 ต.ค.46 - 16 ก.ย.47)

ชีวิตครอบครัว สมรสกับ นางจงวัฒนา พุ่มหิรัญ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ประเทศไทย) มีบุตร 1 คนคือ นายวิชญวัฒน์ พุ่มหิรัญ ธนาคารแห่งประเทศไทย

 
พลโท ศ.คลินิก ภานุวิชญ์ พุ่มหิรัญ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก รับมอบให้ดำรงตำแหน่ง ประธานแพทย์ทหารนานาชาติภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค จาก Maj.Gen. ZHANG Yanling เจ้ากรมแพทย์ทหารบกสาธารณรัฐประชาชนจีน (ประธาน ICMM ท่านเดิม) ในห้วงเวลา 2 ปี
 
กองทัพบก โดย กรมแพทย์ทหารบก ร่วมกับ กองทัพบกสหรัฐอเมริกา "จัดการประชุม Asia - Pacific Military Medicine Conference ครั้งที่ 22 3 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร"

ราชการพิเศษ

แก้

ช่วยราชการ โครงการพระราชดำริสายการแพทย์หมอหมู่บ้าน ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, ที่ปรึกษาด้านโสต ศอ นาสิก กองแพทย์หลวงสวนจิตรลดา, ราชองครักษ์เวร (รอว.) (29 พ.ย.44), นายทหารพิเศษประจำหน่วย กรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, นายทหารพิเศษประจำหน่วย กรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ (8 ก.ค.54), ตุลาการศาลทหารกรุงเทพ (5 ก.ค.44 และ 6 พ.ค.53), ศาสตราจารย์คลินิก สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (23 ธ.ค.53), ช่วยราชการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการแพทย์ประจำ ส่วนโครงการ 311 ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก (1 ต.ค.42 - 1 ต.ค.43), ช่วยราชการ นายทหารปฏิบัติการ ชุดประสานงานพิเศษส่วนประสานงานด้านพม่า ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก (1 ต.ค.43), ที่ปรึกษาศูนย์ประสานงานชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก, ปฏิบัติหน้าที่แพทย์ประจำตัวนายกรัฐมนตรี 3 ท่าน, ช่วยราชการตำแหน่งนายทหารประจำ กอ.กฝร.207 ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก, คณะกรรมการที่ปรึกษาตรวจพิจารณาเทปรายการโทรทัศน์ สถานีวิทยุโทรทัศน์ กองทัพบกช่อง 5 ททบ.5, คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา แพทยสภา, คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์, ผู้เชี่ยวชาญในการประเมินเอกสารทางวิชาการด้านคลินิก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข, กรรมการพิจารณางานทางวิชาการของผู้ที่สมควรจะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์คลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, กรรมการแพทยสภา, นายกสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2549, Chairman of International Committee of Military Medicine Pan Asia Pacific Regional Working Group (ICMM 2012) เก็บถาวร 2012-11-16 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, Editorial Board, Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology, หนังสือชมเชยจากองค์การอนามัยโลก

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129 ตอนพิเศษ 143 ง 19 กันยายน 2555" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2013-03-09. สืบค้นเมื่อ 2013-03-05.
  2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๒ เก็บถาวร 2011-10-11 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๖ ข หน้า ๑๑, ๔ ธันวาคม ๒๕๕๒
  3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เก็บถาวร 2007-01-07 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๑ ตอนที่ ๒๓ ข หน้า ๔๒, ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๗
  4. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๙๖ ตอนที่ ๒๐ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๖๓, ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๒
  5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๘ ตอนที่ ๒๕ ข หน้า ๖, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๔
  6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๐๕ ตอนที่ ๒๑๖ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๖, ๑๖ ธันวาคม ๒๕๓๑

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้
ประวัติ จก.พบ. ท่านที่ ๓๗[ลิงก์เสีย]