ธีรยุทธ ศศิประภา

พลโท ธีรยุทธ ศศิประภา อดีตเจ้ากรมแพทย์ทหารบก/ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก ท่านที่ 38[1] (1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557), ผู้อำนวยการกองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (1 ต.ค.50 - 30 ก.ย.52), ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรนารี (1 ต.ค.52 - 30 ก.ย.55), รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก (1 ต.ค.55 - 30 ก.ย.56) , นายทหารพิเศษ กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 รักษาพระองค์ (7 พ.ค.57 - ปัจจุบัน)

ธีรยุทธ ศศิประภา
เจ้ากรมแพทย์ทหารบก/ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 – 30 กันยายน พ.ศ. 2557
ก่อนหน้าพลโท ศาสตราจารย์คลินิก ภานุวิชญ์ พุ่มหิรัญ
ถัดไปพลโท บุณยรักษ์ พูนชัย
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2497 (70 ปี)
คู่สมรสแพทย์หญิง รัตนา ศศิประภา
ยศที่ได้รับการแต่งตั้ง
รับใช้ ไทย
สังกัดกองทัพบกไทย
ยศ พลโท

ประวัติ แก้

พลโท ธีรยุทธ ศศิประภา เกิดเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2497 เป็นบุตรของ บิดา นาย มนู ศศิประภา มารดา นางละม้าย ศศิประภา

การศึกษา จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 14 ได้ลำดับที่ 1 ของ โรงเรียนทั้ง 2 ชั้นปี, จบการศึกษาชั้นอุดมศึกษาจาก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโรคผิวหนัง, หลักสูตรชั้นนายพัน เหล่า พ. รุ่นที่ 17 (ปี 2535), วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2549), หลักสุตรพัฒนาผู้บริหารสถาบันผลิตแพทย์แห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2552)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้

  1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ตอนพิเศษ 118 ง 15 กันยายน 2556
  2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๖ เก็บถาวร 2013-12-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข หน้า ๑๕, ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
  3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เก็บถาวร 2007-01-07 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๗ ข หน้า ๓๓, ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๑
  4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๙๙ ตอนที่ ๗๓ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๗, ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๒๕
  5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๘ ตอนที่ ๑๗ ข หน้า ๑๒, ๒๘ กันยายน ๒๕๔๔
  6. ราชกิจจานุเบกษา. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๐๕ ตอนที่ ๒๑๖ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๕, ๑๖ ธันวาคม ๒๕๓๑

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

ผู้บริหารกรมแพทย์ทหารบก เก็บถาวร 2014-03-03 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน