กีฬาฟุตบอลในซีเกมส์

(เปลี่ยนทางจาก ฟุตบอลในซีเกมส์)

ฟุตบอลในการแข่งขันซีเกมส์ ได้เริ่มแข่งในปี พ.ศ. 2502 ดูแลโดยสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียน

ผลการแข่งขัน แก้

ชาย แก้

กีฬาแหลมทอง แก้

ปี (ค.ศ.) เจ้าภาพ ชิงชนะเลิศ ชิงอันดับสาม
ชนะเลิศ ผลการ
แข่งขัน
รองชนะเลิศ อันดับ 3 ผลการ
แข่งขัน
อันดับ 4
1959
รายละเอียด
  กรุงเทพ  
เวียดนามใต้
3–1  
ไทย
 
มาลายา
-  
พม่า
1961
รายละเอียด
  ย่างกุ้ง  
มาลายา
2–0  
พม่า
 
เวียดนามใต้
 
ไทย
1–11 -
1965
รายละเอียด
  กัวลาลัมเปอร์  
พม่า
 
ไทย
2–21 -  
เวียดนามใต้
2–0  
มาเลเซีย
1967
รายละเอียด
  กรุงเทพ  
ย่างกุ้ง
2–1  
เวียดนามใต้
 
ไทย
5–2  
ลาว
1969
รายละเอียด
  ย่างกุ้ง  
ย่างกุ้ง
3–0  
ไทย
 
ลาว
 
มาเลเซีย
2 -
1971
รายละเอียด
  กัวลาลัมเปอร์  
พม่า
2–1  
มาเลเซีย
 
ไทย
 
เวียดนามใต้
0–01 -
1973
รายละเอียด
  สิงคโปร์  
พม่า
3–2  
เวียดนามใต้
 
มาเลเซีย
3–0  
สิงคโปร์
1975
รายละเอียด
  กรุงเทพ  
ไทย
3–1  
มาเลเซีย
 
พม่า
 
สิงคโปร์
2–2
(ต่อเวลา)1
-


1 ได้รับตำแหน่งร่วมกัน
2 ไม่มีการจัดแข่งขันชิงอันดับสาม

กีฬาซีเกมส์ แก้

ปี (ค.ศ.) เจ้าภาพ ชิงชนะเลิศ ชิงอันดับสาม
ชนะเลิศ ผลการ
แข่งขัน
รองชนะเลิศ อันดับ 3 ผลการ
แข่งขัน
อันดับ 4
1977
รายละเอียด
  กัวลาลัมเปอร์  
มาเลเซีย
2–0  
ไทย
 
พม่า
-  
อินโดนีเซีย
1979
รายละเอียด
  จาการ์ตา  
มาเลเซีย
1–0  
อินโดนีเซีย
 
ไทย
- -
1981
รายละเอียด
  มะนิลา  
ไทย
2–1  
มาเลเซีย
 
อินโดนีเซีย
2–0  
สิงคโปร์
1983
รายละเอียด
  สิงคโปร์  
ไทย
2–1  
สิงคโปร์
 
มาเลเซีย
5–0  
บรูไน
1985
รายละเอียด
  กรุงเทพ  
ไทย
2–0  
สิงคโปร์
 
มาเลเซีย
1–0  
อินโดนีเซีย
1987
รายละเอียด
  จาการ์ตา  
อินโดนีเซีย
1–0
(ต่อเวลา)
 
มาเลเซีย
 
ไทย
4–0  
พม่า
1989
รายละเอียด
  กัวลาลัมเปอร์  
มาเลเซีย
3–1  
สิงคโปร์
 
อินโดนีเซีย
1–1
(ต่อเวลา)
(9–8)
(ลูกโทษ)
 
ไทย
1991
รายละเอียด
  มะนิลา  
อินโดนีเซีย
0–0
(ต่อเวลา)
(4–3)
(ลูกโทษ)
 
ไทย
 
สิงคโปร์
2–0  
ฟิลิปปินส์
1993
รายละเอียด
  สิงคโปร์  
ไทย
4–3  
พม่า
 
สิงคโปร์
3–1  
อินโดนีเซีย
1995
รายละเอียด
  เชียงใหม่  
ไทย
4–0  
เวียดนาม
 
สิงคโปร์
1–0  
พม่า
1997
รายละเอียด
  จาการ์ตา  
ไทย
1–1
(ต่อเวลา)
(4–2)
(ลูกโทษ)
 
อินโดนีเซีย
 
เวียดนาม
1–0  
สิงคโปร์
1999
รายละเอียด
  บันดาร์เซอรีเบอกาวัน  
ไทย
2–0  
เวียดนาม
 
อินโดนีเซีย
0–0
(ต่อเวลา)
(4–2)
(ลูกโทษ)
 
สิงคโปร์
2001
รายละเอียด
  กัวลาลัมเปอร์  
ไทย
1–0  
มาเลเซีย
 
พม่า
1–0  
อินโดนีเซีย
2003
รายละเอียด
  ฮานอย / นครโฮจิมินห์  
ไทย
2–1
(ต่อเวลา)
 
เวียดนาม
 
มาเลเซีย
1–1
(ต่อเวลา)
(4–2)
(ลูกโทษ)
 
พม่า
2005
รายละเอียด
  บาโคโลด  
ไทย
3–0  
เวียดนาม
 
มาเลเซีย
1–0  
อินโดนีเซีย
2007
รายละเอียด
  นครราชสีมา  
ไทย
2–0  
พม่า
 
สิงคโปร์
5–0  
เวียดนาม
2009
รายละเอียด
  เวียงจันทน์  
มาเลเซีย
1–0  
เวียดนาม
 
สิงคโปร์
3–1  
ลาว
2011
รายละเอียด
  จาการ์ตา  
มาเลเซีย
1–1
(ต่อเวลา)
(4–3)
(ลูกโทษ)
 
อินโดนีเซีย
 
พม่า
4–1  
เวียดนาม
2013
รายละเอียด
  เนปยีดอ / ย่างกุ้ง  
ไทย
1–0  
อินโดนีเซีย
 
สิงคโปร์
2–1  
มาเลเซีย
2015
รายละเอียด
  สิงคโปร์  
ไทย
3–0  
พม่า
 
เวียดนาม
5–0  
อินโดนีเซีย
2017
รายละเอียด
  กัวลาลัมเปอร์  
ไทย
1–0  
มาเลเซีย
 
อินโดนีเซีย
3-1  
พม่า
2019
รายละเอียด
  มะนิลา  
เวียดนาม
3–0  
อินโดนีเซีย
 
พม่า
2–2
(5–4)
(ลูกโทษ)
 
กัมพูชา
2021
รายละเอียด
  ฮานอย  
เวียดนาม
1–0  
ไทย
 
อินโดนีเซีย
1–1
(4–3)
(ลูกโทษ)
 
มาเลเซีย
2023
รายละเอียด
  พนมเปญ  
อินโดนีเซีย
5–2
(ต่อเวลา)
 
ไทย
 
เวียดนาม
3–1  
พม่า

หญิง แก้

ซีเกมส์ แก้

ปี (ค.ศ.) เจ้าภาพ ชิงชนะเลิศ ชิงอันดับสาม
ชนะเลิศ ผลการ
แข่งขัน
รองชนะเลิศ อันดับ 3 ผลการ
แข่งขัน
อันดับ 4
1985
รายละเอียด
  กรุงเทพ  
ไทย
(RR)1  
สิงคโปร์
 
ฟิลิปปินส์
1995
รายละเอียด
  เชียงใหม่  
ไทย
1–0  
มาเลเซีย
 
พม่า
ไม่มีการแข่งขัน
 
ฟิลิปปินส์
1997
รายละเอียด
  จาการ์ตา  
ไทย
5–1  
พม่า
 
เวียดนาม
2–0  
อินโดนีเซีย
2001
รายละเอียด
  กัวลาลัมเปอร์  
เวียดนาม
4–0  
ไทย
 
พม่า
3–0  
อินโดนีเซีย
2003
รายละเอียด
  ไฮฟอง / นามดิ่ญ  
เวียดนาม
2–1  
พม่า
 
ไทย
6–1  
มาเลเซีย
2005
รายละเอียด
  มารีคีนา  
เวียดนาม
1–0  
พม่า
 
ไทย
ไม่มีการแข่งขัน
 
ฟิลิปปินส์
2007
รายละเอียด
  นครราชสีมา  
ไทย
2–0  
เวียดนาม
 
พม่า
5–0  
ลาว
2009
รายละเอียด
  เวียงจันทน์  
เวียดนาม
0–0
(ต่อเวลา)
(3–0)
(ลูกโทษ)
 
ไทย
 
พม่า
ไม่มีการแข่งขัน
 
ลาว
2013
รายละเอียด
  มัณฑะเลย์  
ไทย
2–1  
เวียดนาม
 
พม่า
6–0  
มาเลเซีย
2015
รายละเอียด
  สิงคโปร์ ไม่มีการแข่งขัน
2017
รายละเอียด
  กัวลาลัมเปอร์  
เวียดนาม
(พบกันหมด)  
ไทย
 
พม่า
(พบกันหมด)  
ฟิลิปปินส์
2019
รายละเอียด
  บีญัน  
เวียดนาม
1–0
(ต่อเวลา)
 
ไทย
 
พม่า
2–1  
ฟิลิปปินส์
2021
รายละเอียด
  ฮานอย  
เวียดนาม
1–0  
ไทย
 
ฟิลิปปินส์
2–1  
พม่า
2023
รายละเอียด
  พนมเปญ  
เวียดนาม
2–0  
พม่า
 
ไทย
6–0  
กัมพูชา

เหรียญรางวัล แก้

การแข่งขันฟุตบอลชาย [1] แก้

อันดับที่ ประเทศ ทอง เงิน ทองแดง รวม
1   ไทย / U-23 16 6 5 26
2   มาเลเซีย / U-23 6 5 7 18
3   พม่า / U-23 5 4 5 14
4   เวียดนามใต้
  เวียดนาม / U-23
3 7 6 15
5   อินโดนีเซีย / U-23 3 5 5 12
6   สิงคโปร์ / U-23 0 3 6 9
7   ลาว / U-23 0 0 1 1

การแข่งขันฟุตบอลหญิง แก้

อันดับที่ ประเทศ ทอง เงิน ทองแดง รวม
1   เวียดนาม 8 2 1 10
2   ไทย 5 5 3 12
3   พม่า 0 4 7 10
*4   สิงคโปร์ 0 1 0 1
*4   มาเลเซีย 0 1 0 1
6   ฟิลิปปินส์ 0 0 2 2

อ้างอิง แก้