ลำดับเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่สอง (1944) – ภาษาอื่น ๆ