พายุไต้ฝุ่นขนุน (พ.ศ. 2548)

พายุซูเปอร์ไต้ฝุ่นในมหาสมุทรแปซิฟิกในปี พ.ศ. 2548

พายุไต้ฝุ่นขนุน หรือที่ในประเทศฟิลิปปินส์เรียกว่า พายุไต้ฝุ่นกีโก (ตากาล็อก: Kiko) เป็นพายุหมุนเขตร้อนที่มีความรุนแรงที่สุดที่เข้าชายฝั่งมณฑลเจ้อเจียงนับตั้งแต่พายุไต้ฝุ่นแวนดาในปี พ.ศ. 2499 ก่อตัวขึ้นจากหย่อมความกดอากาศต่ำเมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2549 ได้พัฒนาจากพื้นที่พาความร้อนทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของแยป หลังจากนั้นจึงเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จากสถานะพายุดีเปรสชันเขตร้อนได้กลายเป็นพายุโซนร้อนในวันที่ 7 กันยายน และทวีความรุนแรงขึ้นจนกลายพายุไต้ฝุ่นในวันรุ่งขึ้น พายุไต้ฝุ่นขนุนถึงระดับความรุนแรงสูงสุดเมื่อวันที่ 10 กันยายน โดยมีความเร็วลมประมาณ 195 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (120 ไมล์ต่อชั่วโมง) และความกดอากาศที่ 920 เฮกโตปาสกาล (มิลลิบาร์ 27.17 นิ้วของปรอท) หลังจากที่อ่อนกำลังลงเล็กน้อย พายุไต้ฝุ่นขนุนได้ขึ้นฝั่งมณฑลเจ้อเจียงในวันรุ่งขึ้น และอ่อนกำลังลงอีกเมื่อขึ้นบนบก หลังจากเคลื่อนตัวสู่ทะเลเหลืองเมื่อวันที่ 12 กันยายน พายุโซนร้อนขนุนกลายเป็นพายุหมุนนอกเขตร้อน เศษซากพายุเหล่านี้ได้สลายไปสู่มหาสมุทรแปซิฟิกเหนือที่เปิดอยู่ก่อนที่จะถูกบันทึกไว้เมื่อวันที่ 16 กันยายน

พายุไต้ฝุ่นขนุน (กีโก)
พายุไต้ฝุ่นรุนแรง (JMA)
พายุไต้ฝุ่น (TMD)
พายุซูเปอร์ไต้ฝุ่นระดับ 5 (SSHWS)
พายุไต้ฝุ่นขนุนขณะมีกำลังแรงสูงสุดเมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2548
พายุไต้ฝุ่นขนุนขณะมีกำลังแรงสูงสุดเมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2548
ก่อตัว 5 กันยายน พ.ศ. 2548
สลายตัว 13 กันยายน พ.ศ. 2548

(กลายเป็นพายุหมุนนอกเขตร้อนหลังจาก 12 กันยายน พ.ศ. 2548)

ความเร็วลม
สูงสุด
เฉลี่ยลมใน 10 นาที:
195 กม./ชม. (120 ไมล์/ชม.)
เฉลี่ยลมใน 1 นาที:
260 กม./ชม. (160 ไมล์/ชม.)
ความกดอากาศต่ำสุด 920 เฮกโตปาสกาล (มิลลิบาร์ 27.17 นิ้วปรอท)
ผู้เสียชีวิต 16 ราย
ความเสียหาย 1.22 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าเงินปี พ.ศ. 2548)
พื้นที่ได้รับ
ผลกระทบ
ประเทศไต้หวัน, ประเทศจีน, ประเทศญี่ปุ่น
ส่วนหนึ่งของ
ฤดูพายุไต้ฝุ่นแปซิฟิก พ.ศ. 2548

เมื่อพายุไต้ฝุ่นขนุนกำลังเคลื่อนตัวเข้าประเทศจีน ลมที่พัดมาจากพายุพัดเอาอากาศเสียที่อยู่ข้างหน้าออกไป ขณะที่หมอกควันปกคลุมเหนืออิทธิพลของพายุ พายุไต้ฝุ่นขนุนเป็นพายุลูกที่ 15 ที่พัดถล่มประเทศจีนในปี พ.ศ. 2548 ส่วนใหญ่มาจากดินถล่มที่เกิดจากฝนตกหนักที่พัดเข้ามาในพายุไต้ฝุ่นขนุน แผ่นดินอิ่มตัวจากพายุลูกอื่น ๆ ความเสี่ยงจากเหตุการณ์โคลนถล่มจึงสูงผิดปกติ ผู้คนเกือบหนึ่งล้านคนถูกอพยพออกจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลในเส้นทางของพายุไต้ฝุ่นขนุนรวมทั้งชาวเซี่ยงไฮ้บางคน[1]

อพยพผู้คนมากกว่า 800,000 คน ออกจากบ้านเมื่อพายุไต้ฝุ่นขนุนใกล้เข้ามา ผู้คนจำนวนมากที่อพยพออกจากกองทัพถูกนำตัวไปยังโรงเรียน สถานีรถไฟ โรงแรม และอาคารอื่น ๆ ที่แข็งแรง เพื่อใช้ที่กำบังจากพายุไต้ฝุ่นขนุนที่ใกล้เข้ามาไทโจว มณฑลเจ้อเจียงเผชิญกับพายุที่รุนแรงในระยะแรก เนื่องจากใกล้กับที่เกิดพายุขึ้นฝั่งห่างจากเซี่ยงไฮ้ไปทางใต้ 220 กิโลเมตร (135 ไมล์) เมืองชายฝั่งอื่น ๆ เตรียมพร้อมรับพายุไต้ฝุ่นขณะมุ่งหน้าไปทางเหนือ มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 14 ราย และสูญหาย 1 ราย ในมณฑลเจ้อเจียง และความเสียหายโดยรวม 1.22 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หมู่เกาะซากิชิมะทางใต้ของประเทศญี่ปุ่นประสบกับลมแรง คลื่นสูง และฝนตกหนักขณะพายุผ่านไป เวลาทำการของหน่วยเลือกตั้งบางแห่งมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้แน่ใจว่าประชาชนยังคงสามารถลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งทั่วไปของประเทศญี่ปุ่นได้แม้จะมีสภาพอากาศ

ประวัติทางอุตุนิยมวิทยาแก้ไข

 
แผนที่แสดงเส้นทาง และความรุนแรงของพายุตามมาตราส่วนแซฟเฟอร์–ซิมป์สัน
ความรุนแรงของพายุ
  พายุดีเปรสชันเขตร้อน (≤62 กม./ชม.)
  พายุโซนร้อน (63–117 กม./ชม.)
  พายุเฮอริเคนระดับ 1 (118–153 กม./ชม.)
  พายุเฮอริเคนระดับ 2 (154–177 กม./ชม.)
  พายุเฮอริเคนระดับ 3 (178–208 กม./ชม.)
  พายุเฮอริเคนระดับ 4 (209–251 กม./ชม.)
  พายุเฮอริเคนระดับ 5 (≥252 กม./ชม.)
  พายุที่ไม่ทราบความเร็วลม
ประเภทของพายุ
  พายุหมุนกึ่งเขตร้อน
  พายุหมุนนอกเขตร้อน / หย่อมความกดอากาศต่ำที่หลงเหลือ / รบกวนของเขตร้อน / ลมมรสุมพายุดีเปรสชั่นเขตร้อน
 
ภาพเคลื่อนไหวจากดาวเทียมของพายุไต้ฝุ่นขนุน
 • วันที่ 5 กันยายน หย่อมความกดอากาศต่ำเกิดขึ้นจากพื้นที่หมุนเวียน อย่างต่อเนื่องซึ่ง มีศูนย์กลางอยู่ที่ 280 กิโลเมตร (175 ไมล์) ทางตะวันออกเฉียงใต้ของแยปในช่วงต้นเดือนกันยายน กรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่น (JMA) กำหนดให้หย่อมความกดอากาศต่ำเป็นพายุดีเปรสชันเขตร้อน เวลา 07:00 น. (00:00 น. เวลาสากลเชิงพิกัด)
 • วันที่ 6 กันยายน พายุดีเปรสชันเขตร้อนก่อตัวขึ้นจากหย่อมความกดอากาศต่ำที่กำหนดไว้อย่างดี ซึ่งอยู่ห่างจากแยปไปทางตะวันออกประมาณ 95 กิโลเมตร (60 ไมล์) และได้เสริมกำลังเป็นพายุโซนร้อนในวันนั้น พายุลูกนี้จัดอยู่ในประเภทพายุโซนร้อนโดยศูนย์เตือนไต้ฝุ่นร่วม (JTWC)
   
  พายุไต้ฝุ่นขนุนกำลังเคลื่อนตัวเข้ามณฑลเจ้อเจียง ประเทศจีนเมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2548
 • วันที่ 7 กันยายน พายุโซนร้อนขนุนพัฒนารูปแบบลมที่ดี ซึ่งรวมตัวอยู่ใกล้ศูนย์กลาง การติดตามไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ พายุทวีกำลังแรงขึ้นอย่างรวดเร็วจนถึงสถานะพายุโซนร้อนทางตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์ เวลา 07:00 น. (00:00 น. เวลาสากลเชิงพิกัด) ในขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่น (JMA) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการตั้งชื่อพายุไต้ฝุ่น และไม่ได้ยกระดับให้พายุจนกว่าจะถึงวันต่อมา พายุโซนร้อนขนุนเข้าสู่พื้นที่รับผิดชอบของประเทศฟิลิปปินส์โดยปากาซา และพายุเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกเฉียงเหนืออย่างต่อเนื่อง จนพัฒนาจากพายุโซนร้อนให้กลายเป็นพายุโซนร้อนกำลังแรงเมื่อเวลา 18:00 น. (11:00 น. เวลาสากลเชิงพิกัด) ด้วยเหตุนี้ กรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่น (JMA) จึงตั้งชื่อ ขนุน ในวันเดียวกัน ปากาซาจึงกำหนดให้ชื่อ กีโก
 • วันที่ 8 กันยายน พายุโซนร้อนกำลังแรงขนุนทวีกำลังแรงขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นพายุไต้ฝุ่นเมื่อเวลา 18:00 น. (11:00 น. เวลาสากลเชิงพิกัด)
 • วันที่ 10 กันยายน พายุไต้ฝุ่นขนุนได้มาถึงระดับความรุนแรงสูงสุดโดยมีลมพัดแรงสูงสุด 195 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (120 ไมล์ต่อชั่วโมง) และความกดอากาศที่ 920 เฮกโตปาสกาล (มิลลิบาร์ 27.17 นิ้วของปรอท) โดยกรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่น (JMA) ทางตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดโอกินาวะ ไม่นานหลังจากเคลื่อนตัวไปถึงหมู่เกาะรีวกีว และเคลื่อนผ่านใกล้มิยาโกะจิมะ
 • วันที่ 11 กันยายน พายุไต้ฝุ่นขนุนเคลื่อนตัวโค้งเหนือเล็กน้อยขึ้นฝั่งทางตะวันออกของมณฑลเจ้อเจียง ประเทศจีนเมื่อเวลา 13:00 น. (06:00 น. เวลาสากลเชิงพิกัด)
 • วันที่ 12 กันยายน ในเวลาที่เกิดแผ่นดินถล่มในไทโจว พายุยังคงมีความเร็วลมที่ 140 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (85 ไมล์ต่อชั่วโมง) หลังจากนั้นพายุไต้ฝุ่นขนุนอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็ว และได้ลดระดับสถานะเป็นพายุโซนร้อน 15:00 น. (08:00 น. เวลาสากลเชิงพิกัด) หลังจากทำการโค้งไปทางตะวันออกเฉียงเหนือสู่ทะเลเหลือง และเศษของพายุก็ได้สลายไปใกล้จังหวัดชุงช็องใต้ ประเทศเกาหลีใต้
 • วันที่ 13 กันยายน กรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่น (JMA) ระบุว่าพายุได้สลายตัวเปลี่ยนเป็นพายุหมุนนอกเขตร้อน และหลังจากนั้นไม่นาน กรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่น (JMA) ไม่ได้ตรวจสอบพายุว่าเป็นพายุหมุนนอกเขตร้อนที่เหนียวแน่นอีกต่อไปกระแสน้ำวนที่เป็นผลลัพธ์ ติดตามอย่างรวดเร็วทั่วทะเลญี่ปุ่นก่อนกลับเข้าสู่มหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนือ

การเตรียมการแก้ไข

ประเทศจีนแก้ไข

ผู้คนจำนวนมากที่อพยพออกจากกองทัพ ถูกนำตัวไปยังโรงเรียน สถานีรถไฟ โรงแรม และอาคารอื่น ๆ รัฐบาลในมณฑลเจ้อเจียงได้ออกประกาศเตือนภัยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับน้ำท่วม และดินถล่ม พายุไต้ฝุ่นขนุนเคลื่อนตัวรอบประเทศไต้หวันในวันเสาร์นี้ หลังจากที่นักพยากรณ์คาดการณ์ว่าเกือบจะเคลื่อนเข้าชายฝั่งโดยตรง[2] ผู้คนมากกว่า 1.05 ล้านคน ถูกย้ายไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยในมณฑลเจ้อเจียง ผู้คนกว่า 160,000 คน ในเซี่ยงไฮ้ ก็ถูกย้ายอย่างเร่งด่วนเช่นกัน เที่ยวบินกว่า 380 เที่ยวบิน ที่ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่หงเฉียว และท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตงได้ถูกยกเลิกไป

ผลกระทบแก้ไข

ประเทศจีนแก้ไข

 
พายุไต้ฝุ่นขนุนกำลังเคลื่อนตัวเข้ามณฑลเจ้อเจียง ประเทศจีนเมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2548

หางโจวมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 14 ราย และมีผู้สูญหายอีก 9 ราย หลังจากพายุไต้ฝุ่นขนุนพัดผ่านจีนตะวันออก ประชาชนเกือบ 5.5 ล้านคน และพื้นที่เพาะปลูก 2,250,000 เฮกตาร์ ได้รับผลกระทบในมณฑลเจ้อเจียง มณฑลฝูเจี้ยน มณฑลอานฮุย และเซี่ยงไฮ้ทางตะวันออกของจีน มีรายงานว่า น้ำท่วมที่เกิดจากพายุไต้ฝุ่นขนุนคร่าชีวิตผู้คนไปแล้ว 7 ราย ในไทโจว และสูญหายอีก 8 ราย ในท่าเรือหนิงปัว ในมณฑลเจ้อเจียง ต้นไม้ริมถนนโค่นล้ม บางพื้นที่ของเมืองถูกน้ำท่วม และบ้านเรือนหลายหลังพังทลาย[3] จนถึงตอนนี้ จังหวัดได้อพยพประชาชน 814,267 คน ไปยังสถานที่ปลอดภัยกว่า แหล่งข่าวที่มีสำนักงานควบคุมอุทกภัย และสำนักงานบรรเทาทุกข์จังหวัดกล่าวเสริมเรือประมาณ 35,409 ลำ ได้นำกลับสู่ท่าเรือแล้ว เมืองที่จะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนัก ได้แก่ เวินโจว ไทโจว โจวชาน เช่าซิง และหนิงปัว เป็นต้น[4]

พายุไต้ฝุ่นขนุนทำลายพื้นที่ขนาดใหญ่ของเกษตร พืชผล สิ่งอำนวยความสะดวกด้านอุตสาหกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน สถานีตรวจอากาศ 3 แห่ง ของจังหวัดมีปริมาณน้ำฝนมากกว่า 400 มิลลิเมตร (15.7 นิ้ว) จากสถิติล่าสุด พายุไต้ฝุ่นขนุนได้ส่งผลกระทบต่อประชาชน 7.056 ล้านคน ใน 56 มณฑล บ้านเรือน 19,332 หลัง ถูกลมพัด และก่อให้เกิดความเสียหายโดยตรงต่อมณฑลเจ้อเจียง 7.95 พันล้านหยวนจีน (993.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) พายุไต้ฝุ่นขนุนเป็นพายุลูกที่ 4 ที่ส่งผลกระทบกับมณฑลเจ้อเจียงในฤดูร้อนนี้ ต่อจากพายุไต้ฝุ่นตาลิม ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต 14 ราย และก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจในจังหวัด 3.42 พันล้านหยวนจีน (421.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)[5] ชาวมณฑลเจ้อเจียงอีกหลายคนฟื้นตัวจากความโกลาหลที่เกิดจากพายุไต้ฝุ่นขนุน ประชาชนประมาณ 1.05 ล้านคน ในมณฑลเจ้อเจียงที่อพยพเริ่มกลับบ้านเพื่อจัดการกับน้ำท่วม และซ่อมแซมความเสียหาย ประชาชนมากกว่า 5.11 ล้านคน ในมณฑลเจ้อเจียงได้รับผลกระทบโดย 68,300 คน ผู้คนในไทโจวต้องติดอยู่ในบ้านเพียงแห่งเดียว

บ้านเรือนเสียหายรวม 7,468 หลัง พื้นที่การเกษตร 224,600 เฮกตาร์ ได้รับผลกระทบ และถูกทำลายไปประมาณ 48,000 เฮกตาร์ เจ้าหน้าที่โรงเรียนในซูโจวได้หยุดการเรียนการสอน มณฑลเจ้อเจียงได้รับผลกระทบหนักที่สุด โดยมีมูลค่าความเสียหาย 6.89 พันล้านหยวนจีน (849 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)[6]

ประเทศญี่ปุ่นแก้ไข

เมื่อพายุไต้ฝุ่นขนุนเข้าใกล้หมู่เกาะรีวกีว เจแปนแอร์ไลน์ และออล นิปปอน แอร์เวย์ได้ยกเลิกเที่ยวบินอย่างน้อย 70 เที่ยวบิน ที่เชื่อมโยงเกาะเหล่านั้นกับสถานที่อื่น ๆ ในประเทศญี่ปุ่น เมื่อพายุไต้ฝุ่นขนุนเข้าใกล้มายังมีการบังคับให้มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการในกระบวนการเลือกตั้งที่กำลังดำเนินอยู่บนเกาะอิชิกากิ ขณะที่พายุเคลื่อนตัวผ่านเกาะต่าง ๆ มีการบันทึกว่ามีฝนตกปานกลาง ปริมาณน้ำฝนสูงสุดที่ 149 มิลลิเมตร (5.9 นิ้ว) ในเมืองนากาซูจิ จังหวัดโอกินาวะ สถานีเดียวกันยังบันทึกจุดสูงสุด 36 มิลลิเมตร (1.4 นิ้ว) ในชั่วโมงเดียว[7] ในจังหวัดโอกินาวะลม และฝนทำให้มีผู้บาดเจ็บ 1 ราย และทำให้สายไฟขาด หรือเสียหาย 173 เส้น เส้นโค่นเหล่านี้ส่งผลให้หลายพื้นที่ไฟฟ้าดับ ความเสียหายต่อพืชผลรวม 150 ล้านเยน (1.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)[8] ผลกระทบของพายุไต้ฝุ่นขนุนส่งผลให้มีการยกเลิกเที่ยวบินนอกเหนือจากเส้นทางเดินเรือระหว่างจังหวัดโอกินาวะ และหมู่เกาะซากิชิมะ[9] ไกลออกไปทางเหนือในจังหวัดอาโอโมริเที่ยวบินก็ถูกระงับเช่นกัน ฝนตกหนักทำให้เกิดดินถล่ม และทำให้เกิดน้ำท่วมถึง 31 ครั้ง บ้าน 11 หลัง ถูกน้ำท่วม และที่อยู่อาศัยอีก 1,000 หลัง ได้รับผลกระทบจากไฟฟ้าดับอันเนื่องมาจากความเสียหายจากลมแรงพายุ[10]

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข