บาร์ (อังกฤษ: bar) คือหน่วยวัดความดัน ถึงไม่ใช่หน่วยเอสไอ แต่สถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีแห่งชาติ (NIST) ก็ได้ยอมรับการใช้งานกับหน่วยเอสไออื่น ๆ [1] หน่วยบาร์เป็นที่ใช้กันอย่างกว้างขวางในการอธิบายความดัน เพราะว่ามีค่าเหมือนกันกับความดันบรรยากาศ สามารถใช้หน่วยนี้ได้อย่างถูกกฎหมายในกลุ่มสหภาพยุโรป [2]

ปริมาณ แก้

ในทางกลับกัน

  • 1 ปาสกาล = 10−5 บาร์
  • 1 แบรี = 10−6 บาร์ = 1 ไมโครบาร์
  • 1 ความดันบรรยากาศ ≈ 1.01325 บาร์
  • 1 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ≈ 68.948×10−3 บาร์ = 68.948 มิลลิบาร์

อ้างอิง แก้

  1. Units Outside of the SI, Table 7 (from the NIST website)
  2. British Standard BS 350:2004 Conversion Factors for Units

แหล่งข้อมูลอื่น แก้