ปาสกาล

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

ปาสกาล พาสคัล หรือ ปัสกาล (อังกฤษ: Pascal) อาจหมายถึง