ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (อังกฤษ: pound per square inch) หรือชื่อที่ถูกต้องกว่าคือ แรงปอนด์ต่อตารางนิ้ว (อังกฤษ: pound-force per square inch) สัญลักษณ์ psi (พีเอสไอ) หรือ lbf/sq in เป็นหน่วยวัดความดันซึ่งมีพื้นฐานจากระบบอังกฤษแบบอาวัวร์ดูปัว นิยมใช้ในสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา หนึ่งปอนด์ต่อตารางนิ้วคือความดันซึ่งเป็นผลจากแรงหนึ่งแรงปอนด์กระทำต่อพื้นที่หนึ่งตารางนิ้ว

1 lbf/sq in ≈ 6,894.757 Pa ในระบบเอสไอ

ความสัมพันธ์กับหน่วยวัดรูปแบบอื่น ๆ

แก้

ในการใช้งานตัวย่อ มักมีการเติมตัวอักษรลงไปหลังสัญลักษณ์ "psi" เพื่อแสดงปริมาณที่ถูกวัด อย่างไรก็ตาม สถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีสหรัฐอเมริกา (เอ็นไอเอสที) แนะนำว่า เพื่อเพื่อป้องกันความสับสน การเติมตัวอักษรให้เติมที่ปริมาณที่ถูกวัดแทนที่จะเป็นตัวหน่วยวัดเอง ตัวอย่างเช่น ให้ใช้ "Pg = 100 psi" แทน "P = 100 psig"

  • psia (pounds-force per square inch absolute) - ความดันสัมบูรณ์ คือความดันเกจรวมกับความดันบรรยากาศรอบบริเวณนั้น ให้ใช้ "Pa = x psi" แทน "x psia"
  • psid (psi different) - ผลต่างความดัน ให้ใช้ "ΔP = x psi" แทน "x psid"
  • psig (pounds-force per square inch guage) - ความดันเกจ ให้ใช้ "Pg = x psi" แทน "x psig"
  • psivg (psi vented guage) - ผลต่างความดันระหว่างจุดที่วัดกับความดันรอบบริเวณนั้น ให้ใช้ "Pvg = x psi" แทน "x psivg"
  • psisg (psi sealed guage) - ผลต่างความดันระหว่างห้องปิดผนึกที่ความดันบรรยากาศกับความดันที่จุดวัด ให้ใช้ "Psg = x psi" แทน "x psisg"

พีเอสไอจี

แก้

พีเอสไอจี (psig) ย่อจาก pound[-force] per square inch gauge เป็นหน่วยวัดความดันเทียบกับความดันบรรยากาศที่ระดับน้ำทะเล ต่างจากพีเอสไอ (psi) ซึ่งวัดความดันเทียบกับสุญญากาศ (เช่นในอวกาศ) เกจวัดความดันส่วนใหญ่ เช่นเกจวัดลมยาง มักปรับตั้งให้อ่านได้ค่าเป็นศูนย์ที่ระดับน้ำทะเลเนื่องจากการใช้งานส่วนใหญ่ต้องการวัดผลต่างความดัน

ที่ระดับน้ำทะเล ความดันเนื่องจากบรรยากาศของโลกจะมีค่า 14.7 psi มนุษย์จะไม่รู้สึกถึงความดันนี้เพราะว่าระดับความดันของของเหลวในร่างกายมนุษย์นั้นเท่ากับความดันภายนอก ถ้าเกจวัดความดันปรับตั้งไว้ให้อ่านได้ค่าความดันเป็นศูนย์ในอวกาศ เมื่อนำมาวัดที่ระดับน้ำทะเลย่อมอ่านได้ค่าเป็น 14.7 psi ดังนั้น ถ้าวัดความดันเกจของล้อรถยนต์ได้ 30 psi แสดงว่าความดันสัมบูรณ์คือ 44.7 psi นั่นเอง

มักมีการใช้ psi อย่างผิด ๆ โดยใช้ psi เมื่อต้องการหมายถึง psig

เคเอสไอและเคไอพี

แก้

เคเอสไอ (ksi) ย่อจาก kilo-pound[-force] per square inch มีค่าเท่ากับ 1000 psi เกิดจากการเติมคำอุปสรรค kilo ข้างหน้าตัวย่อ psi มักใช้ในการคำนวณทางวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมเครื่องกลเพื่อระบุค่าความเค้นและค่ามอดุลัสของยัง

ขนาด

แก้
  • ความดันบรรยากาศที่ระดับน้ำทะเล : Pa = 14.7 psi
  • ความดันเกินขนาดสำหรับยางรถยนต์ : Pg = 32 psi
  • ความดันเกินขนาดสำหรับยางรถจักรยาน : Pg = 65 psi
  • ความดันเกินขนาดสำหรับเบรกอากาศ : 90 psi ≤ Pg ≤ 120 psi
  • ความดันเกินขนาดสำหรับถังประดาน้ำ : Pg = 3,000 psi