พระอินทราณี

(เปลี่ยนทางจาก พระแม่อินทราณี)

พระอินทราณี[1] (สันสกฤต: इन्द्राणी) หรือ พระศจี[2] (สันสกฤต: शची) เป็นเทวีในศาสนาฮินดู ชายาของพระอินทร์ และเป็นหนึ่งในเทวีมาตฤกาทั้ง 7 ทรงมีลักษณะเหมือนพระอินทร์ เพียงแต่ทรงเป็นสตรีเท่านั้น

พระอินทราณี
ราชินีแห่งสวรรค์ เทวีแห่งความงาม
Shachi
พระอินทร์และพระศจีทรงช้างเอราวัณ
ชื่อในอักษรเทวนาครีशची
ส่วนเกี่ยวข้องเทวีมาตฤกา.
พาหนะช้างเอราวัณ
ข้อมูลส่วนบุคคล
คู่ครองพระอินทร์
บุตร - ธิดาพระชยันตะ, พระชยันตี, พระแม่เทวเสนา
บิดา-มารดาปุโลมา (บิดา)

อ้างอิงแก้ไข

เชิงอรรถ
  1. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554, หน้า 1415
  2. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554, หน้า 1136
บรรณานุกรม