พระแม่ไวษณวี

'พระแม่ไวษณวี(vaishnavi)' (สันสกฤต: वैष्णवी) หรือศักติของวิษณุ เป็นเทวีในศาสนาฮินดู องค์หนึ่งในคณะมาตฤกา เป็นพลังศักติของพระวิษณุ

พระแม่ไวษณวี
Jagat 22-78.jpg
จำพวกมาตฤกา
อาวุธจักร , สังข์
สัตว์พาหนะครุฑ

พระแม่ไวษณวี ไม่ใช่พระองค์เดียวกับ พระแม่นารายาณี

ไวษณวี = พลังศักติของวิษณุ( ลักษมี ) นารายาณี = น้องสาวของพระนารายณ์คือพระแม่ปารวตี ( อุมา )

อ้างอิงแก้ไข