บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
รัฐราชสถาน
Rajasthan
राजस्थान
แผนที่แสดงที่ตั้งรัฐราชสถาน
แผนที่แสดงที่ตั้งรัฐราชสถาน
ข้อมูลพื้นฐาน
เมืองเอก ชัยปุระ
เมืองใหญ่ที่สุด ชัยปุระ
เขตปกครอง 32
ภาษาประจำรัฐ ภาษาฮินดี ภาษาคุชราต ภาษาราชสถาน
วันก่อตั้ง 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2499
ราชยปาล ไศเลนทรา กุมาร ซิงห์
มุขยมนตรี วสุนธารา ราเช
ISO IN-RJ
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 342,236 ตร.กม.
ร้อยละพื้นน้ำ
ประชากร 56,473,122 คน (อันดับ 8)
ความหนาแน่น 165 คน/ตร.กม.
เว็บไซต์ รัฐราชสถาน

รัฐราชสถาน คือหนึ่งในรัฐของประเทศอินเดีย ตั้งอยู่ทางตะวันตกของประเทศติดกับประเทศปากีสถานทางทิศตะวันตะวันออกเฉียงเหนือ