สินธ์ (อูรดู: سِندھ; สินธ์: سنڌ) เป็นแคว้นหนึ่งในประเทศปากีสถาน โดยเป็นแคว้นที่มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 และมีประชากรมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ (รองจากแคว้นปัญจาบ) มีอาณาเขตภาคตะวันตกติดต่อกับแคว้นบาโลชิสถาน ภาคเหนือติดต่อกับแคว้นปัญจาบ ภาคตะวันออกติดต่อกับรัฐคุชราตและรัฐราชสถานของประเทศอินเดีย และภาคใต้ติดต่อกับทะเลอาหรับ

แคว้นสินธีเป็นแคว้นที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของปากีสถาน โดยการาจีซึ่งเป็นเมืองหลวงของแคว้นเป็นแหล่งรวมสำนักงานใหญ่ของธนาคารข้ามชาติหลายแห่ง