พระเจ้าอ็องรีที่ 4 แห่งฝรั่งเศส

(เปลี่ยนทางจาก พระเจ้าอองรีที่ 4)

พระเจ้าอ็องรีที่ 4 แห่งฝรั่งเศส หรือ พระเจ้าเอนริเกที่ 3 แห่งนาบาร์รา (ฝรั่งเศส: Henri de Bourbon; 13 ธันวาคม ค.ศ. 1553 - 14 พฤษภาคม ค.ศ. 1610) ทรงเป็นที่รู้จักในชื่อเรียกขานทั่วไปว่า พระเจ้าอ็องรีผู้ทรงธรรม ดำรงพระราชอิสริยยศเป็นพระมหากษัตริย์แห่งนาวาร์ (ค.ศ. 1572 - ค.ศ. 1610) และพระมหากษัตริย์ฝรั่งเศสแห่งราชวงศ์บูร์บงพระองค์แรก (ค.ศ. 1589 - ค.ศ. 1610)

พระเจ้าอองรีที่ 4
Henry IV of france by pourbous younger.jpg
พระมหากษัตริย์แห่งฝรั่งเศส
ครองราชย์2 สิงหาคม ค.ศ. 1589-14 พฤษภาคม ค.ศ. 1610
ราชาภิเษก27 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1594
อาสนวิหารชาทร์
ก่อนหน้าพระเจ้าอ็องรีที่ 3
ถัดไปพระเจ้าหลุยส์ที่ 13
พระมหากษัตริย์แห่งนาวาร์
ครองราชย์9 มิถุนายน ค.ศ. 1572-14 พฤษภาคม ค.ศ. 1610
ก่อนหน้าพระนางณวณที่ 3
ถัดไปพระเจ้าหลุยส์ที่ 2
คู่อภิเษกมาร์เกอริตแห่งวาลัว
มารีอา เด เมดีชี
พระราชบุตร
ราชวงศ์บูร์บง
พระราชบิดาพระเจ้าอองตวนแห่งนาวาร์
พระราชมารดาพระนางณวณที่ 3
ประสูติ13 ธันวาคม ค.ศ. 1553
โป ราชอาณาจักรนาวาร์
สวรรคต14 พฤษภาคม ค.ศ. 1610
ปารีส ราชอาณาจักรฝรั่งเศส
ฝังพระศพ1 กรกฎาคม ค.ศ. 1610
มหาวิหารแซ็ง-เดอนี ปารีส ฝรั่งเศส
ศาสนาโรมันคาทอลิก
ก่อนหน้า ลัทธิคาลวิน
ลายพระอภิไธย