สันนิบาตคาทอลิกฝรั่งเศส

สันนิบาตคาทอลิกฝรั่งเศส (อังกฤษ: French Catholic League หรือ Holy League) เป็นขบวนการที่มีบทบาทสำคัญในสงครามศาสนาของฝรั่งเศสที่ก่อตั้งขึ้นโดยอองรีที่ 1 ดยุคแห่งกีสในปี ค.ศ. 1576[1] สันนิบาตคาทอลิกฝรั่งเศสเป็นองค์การที่มีวัตถุประสงค์อันรุนแรง ในความต้องการที่จะกำจัดโปรเตสแตนต์--หรือที่เรียกว่าคาลวินิสต์ หรือ อูเกอโนต์--ให้หมดสิ้นไปจากฝรั่งเศสระหว่างการปฏิรูปศาสนาของนิกายโปรเตสแตนต์

ขบวนแห่ของสันนิบาตคาทอลิกฝรั่งเศสในปารีสในปี ค.ศ. 1590

สันนิบาตคาทอลิกได้รับการสนับสนุนจาก สมเด็จพระสันตะปาปาซิกส์ตุสที่ 5, เยซูอิด และพระเจ้าฟิลิปที่ 2 แห่งสเปน

อ้างอิง แก้

  1. Holt, Mack P. : The French Wars of Religion, 1562-1629, page 122. New York, 1995

ดูเพิ่ม แก้