พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประภาวสิตนฤมล

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประภาวสิตนฤมล (11 มิถุนายน พ.ศ. 2428 - 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2506) เป็นพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงษ์ ประสูติแต่หม่อมราชวงศ์สว่าง จักรพันธุ์ และเป็นพระชายาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน

พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าประภาวสิตนฤมล
พระเจ้าวรวงศ์เธอ ชั้น 4
พระองค์เจ้าชั้นโท
ประสูติ11 มิถุนายน พ.ศ. 2428
สิ้นพระชนม์15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2506 (77 ปี)
พระสวามีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน
พระบุตรพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามยุรฉัตร
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิง
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตร
ราชสกุลจักรพันธุ์ (โดยประสูติ)
ฉัตรชัย (โดยเสกสมรส)
ราชวงศ์จักรี
พระบิดาสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงษ์
พระมารดาหม่อมราชวงศ์สว่าง จักรพันธุ์
พระองค์เจ้าประภาวสิตนฤมลและพระสวามี

พระประวัติ

แก้

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประภาวสิตนฤมล ประสูติเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2428 เป็นพระธิดาพระองค์เล็กในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงษ์ ประสูติแต่หม่อมราชวงศ์สว่าง จักรพันธุ์ (ราชสกุลเดิม ศิริวงศ์) พระธิดาในพระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามงคลเลิศ (พระเชษฐาในสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี)

เมื่อแรกประสูติมีพระยศเป็นหม่อมเจ้า ต่อมาเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2436 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสถาปนาเป็น "พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า" ต่อมาเมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2443 ทรงเลื่อนเป็น "พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า"

พระโอรสธิดา

แก้

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประภาวสิตนฤมล เสกสมรสกับพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2447 มีพระโอรสหนึ่งพระองค์ และมีพระธิดาสามพระองค์ ซึ่งพระโอรสธิดาที่ประสูติแต่พระองค์เจ้าประภาวสิตนฤมล จะมีฐานันดรศักดิ์เป็น พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า[1] ทั้งหมด ได้แก่

 1. พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามยุรฉัตร (7 มีนาคม พ.ศ. 2448 - 11 สิงหาคม พ.ศ. 2513) เสกสมรสกับหม่อมเจ้าโสภณภราไดย สวัสดิวัตน์ มีโอรสหนึ่งคน
 2. พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิง (11 ตุลาคม พ.ศ. 2453 – 6 เมษายน พ.ศ. 2454)
 3. พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร (12 สิงหาคม พ.ศ. 2458 - 24 กรกฎาคม 2524) เสกสมรสกับหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ณ อยุธยา[2] ไม่มีพระโอรสธิดา
 4. พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตร (27 มิถุนายน พ.ศ. 2464 - 5 ธันวาคม พ.ศ. 2552) เสกสมรสกับหม่อมเจ้าอุทัยเฉลิมลาภ วุฒิชัย มีพระโอรสธิดาสองคน

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประภาวสิตนฤมล สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2506 สิริพระชันษา 78 ปี

พระเกียรติยศ

แก้

พระอิสริยยศ

แก้
 • หม่อมเจ้าประภาวสิตนฤมล (11 มิถุนายน พ.ศ. 2428 - 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2436)
 • พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประภาวสิตนฤมล (26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2436 - 12 เมษายน พ.ศ. 2443)
 • พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประภาวสิตนฤมล (12 เมษายน พ.ศ. 2443 - 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2506)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

พงศาวลี

แก้

อ้างอิง

แก้
 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2448/050/1128.PDF
 2. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานนามราชสกุล "บุรฉัตร ณ อยุธยา" สำหรับหม่อมในพระองค์
 3. พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2019-05-08 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เล่ม 23 หน้า 894 ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 25 พฤศจิกายน 125
 4. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลปัจจุบันฝ่ายใน เก็บถาวร 2011-11-20 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม 25, ตอน 39, 27 ธันวาคม พ.ศ. 2451, หน้า 1153
 5. "พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฝ่ายใน" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 40: หน้า 3475. 7 มกราคม 2466. สืบค้นเมื่อ 23 มิถุนายน 2562. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 6. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ฝ่ายใน เก็บถาวร 2011-11-20 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม 43, ตอน 0 ง, 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2469, หน้า 3114
 7. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม 63, ตอน 17 ง, 26 มีนาคม พ.ศ. 2489, หน้า 426
 8. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ท 70, ตอน 48 ง, 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2496, หน้า 2607
 • พีระเดช อนุพงษ์ จักรพันธุ์, ม.ร.ว.. ๑๕๐ ปี สมเด็จเจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมีฯ กรมพระจักรพรรดิพงษ์. กรุงเทพฯ : กระทรวงการคลัง, 2548. 278 หน้า.