พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประภาวสิทธิ์นฤมล

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประภาวสิทธิ์นฤมล (11 มิถุนายน พ.ศ. 2428 - 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2506) เป็นพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงษ์ ประสูติแต่หม่อมราชวงศ์สว่าง จักรพันธุ์ และเป็นพระชายาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน

พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าประภาวสิทธิ์นฤมล
พระเจ้าวรวงศ์เธอ ชั้น 4
พระองค์เจ้าชั้นโท
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประภาวสิทธิ์นฤมล.jpg
พระสวามีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน
พระบุตรพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามยุรฉัตร
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตร
ราชวงศ์จักรี
พระบิดาสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงษ์
พระมารดาหม่อมราชวงศ์สว่าง จักรพันธุ์
ประสูติ11 มิถุนายน พ.ศ. 2428
สิ้นพระชนม์15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2506 (77 ปี)
พระองค์เจ้าประภาวสิทธิ์นฤมลและพระสวามี

พระประวัติแก้ไข

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประภาวสิทธิ์นฤมล ประสูติเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2428 เป็นพระธิดาพระองค์เล็กในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงษ์ ประสูติแต่หม่อมราชวงศ์สว่าง จักรพันธุ์ (ราชสกุลเดิม ศิริวงศ์) พระธิดาในพระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามงคลเลิศ (พระเชษฐาในสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี)

เมื่อแรกประสูติมีพระยศเป็นหม่อมเจ้า ต่อมาเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2436 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสถาปนาเป็น "พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า" ต่อมาเมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2443 ทรงเลื่อนเป็น "พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า"

พระโอรสธิดาแก้ไข

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประภาวสิทธิ์นฤมล เสกสมรสกับพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน มีพระโอรสหนึ่งพระองค์ และมีพระธิดาสามพระองค์ ซึ่งพระโอรสธิดาที่ประสูติแต่พระองค์เจ้าประภาวสิทธิ์นฤมล จะมีฐานันดรศักดิ์เป็น พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า[1] ทั้งหมด ได้แก่

 1. พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามยุรฉัตร (7 มีนาคม พ.ศ. 2448 - 11 สิงหาคม พ.ศ. 2513) เสกสมรสกับหม่อมเจ้าโสภณภราไดย สวัสดิวัตน์ มีโอรสหนึ่งคน
 2. พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร (12 สิงหาคม พ.ศ. 2458 - 24 กรกฎาคม 2524) เสกสมรสกับหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ณ อยุธยา[2] ไม่มีพระโอรสธิดา
 3. พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตร (27 มิถุนายน พ.ศ. 2464 - 5 ธันวาคม พ.ศ. 2552) เสกสมรสกับหม่อมเจ้าอุทัยเฉลิมลาภ วุฒิชัย มีพระโอรสธิดาสองคน

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประภาวสิทธิ์นฤมล สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2506 สิริพระชันษา 78 ปี

พระเกียรติยศแก้ไข

พระอิสริยยศแก้ไข

 • หม่อมเจ้าประภาวสิทธิ์นฤมล จักรพันธุ์ (11 มิถุนายน พ.ศ. 2428 - 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2436)
 • พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประภาวสิทธิ์นฤมล (26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2436 - 12 เมษายน พ.ศ. 2443)
 • พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประภาวสิทธิ์นฤมล (12 เมษายน พ.ศ. 2443 - 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2506)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

พงศาวลีแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2448/050/1128.PDF
 2. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานนามราชสกุล "บุรฉัตร ณ อยุธยา" สำหรับหม่อมในพระองค์
 3. พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เล่ม 23 หน้า 894 ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 25 พฤศจิกายน 125
 4. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลปัจจุบันฝ่ายใน, เล่ม 25, ตอน 39, 27 ธันวาคม พ.ศ. 2451, หน้า 1153
 5. "พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฝ่ายใน" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 40: หน้า 3475. 7 มกราคม 2466. สืบค้นเมื่อ 23 มิถุนายน 2562. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 6. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ฝ่ายใน, เล่ม 43, ตอน 0 ง, 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2469, หน้า 3114
 7. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม 63, ตอน 17 ง, 26 มีนาคม พ.ศ. 2489, หน้า 426
 8. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ท 70, ตอน 48 ง, 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2496, หน้า 2607
 • พีระเดช อนุพงษ์ จักรพันธุ์, ม.ร.ว.. ๑๕๐ ปี สมเด็จเจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมีฯ กรมพระจักรพรรดิพงษ์. กรุงเทพฯ : กระทรวงการคลัง, 2548. 278 หน้า.