หม่อมเจ้าโสภณภราไดย สวัสดิวัตน์

หม่อมเจ้าโสภณภราไดย สวัสดิวัตน์ (8 มกราคม พ.ศ. 2447 – 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2514)[1] พระโอรสในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ กับพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภาพรรณี เป็นพระโสทรเชษฐาในสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ทรงสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเทพศิรินทร์[2]

หม่อมเจ้าโสภณภราไดย สวัสดิวัตน์
หม่อมเจ้า ชั้น 4
ประสูติ8 มกราคม พ.ศ. 2447
สิ้นชีพตักษัย17 กรกฎาคม พ.ศ. 2514 (67 ปี)
ชายาและหม่อมพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามยุรฉัตร
หม่อมแตงนวล สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา
หม่อมประเทือง สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา
พระบุตรหม่อมราชวงศ์พรรธนภณ สวัสดิวัตน์
ราชสกุลสวัสดิวัตน์
ราชวงศ์จักรี
พระบิดาสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
พระมารดาพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภาพรรณี

หม่อมเจ้าโสภณภราไดย เสกสมรสกับพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามยุรฉัตร พระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน กับพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประภาวสิทธิ์นฤมล เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2473 มีโอรสคนเดียว คือ หม่อมราชวงศ์พรรธนภณ สวัสดิวัฒน์ (ชื่อเดิม: หม่อมราชวงศ์ฉัตรโสภณ)[3]

หม่อมเจ้าโสภณภราไดย สวัสดิวัตน์ ถึงชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2514 สิริชันษา 67 ปี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

พงศาวลี

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์มหามกุฎราชสันตติวงศ์ พระนามพระราชโอรสธิดา พระราชนัดดา. กรุงเทพ : อมรินทร์พริ้นติ้ง, พ.ศ. 2547. หน้า หน้าที่. ISBN 974-272-911-5
  2. "หอเกียรติยศนักเรียนเก่า". สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2018-07-25. สืบค้นเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2558. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
  3. HSH Prince Sobhon Bharadaya SVASTIVATANA
  4. พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญ ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 47 หน้า 3117 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2473