พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรุณวดี

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรุณวดี (13 มกราคม พ.ศ. 2401 – 26 สิงหาคม พ.ศ. 2476) เป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาหรุ่น

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรุณวดี
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 4
พระองค์เจ้าชั้นเอก
Arunvadi.jpg
ราชวงศ์จักรี
พระบิดาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระมารดาเจ้าจอมมารดาหรุ่น ในรัชกาลที่ 4
ประสูติ13 มกราคม พ.ศ. 2401
สิ้นพระชนม์26 สิงหาคม พ.ศ. 2476 (75 ปี)
ลายพระอภิไธย

พระประวัติแก้ไข

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรุณวดี เป็นพระราชธิดาพระองค์ที่ 38 ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาหรุ่น (เจ้าจอมมารดาหรุ่นเป็นหลานปู่ของ เจ้าพระยาอรรคมหาเสนา (บุญมา) พี่ชายของเจ้าพระยาอรรคมหาเสนา (บุนนาค) ต้นราชนิกุล บุนนาค) ประสูติเมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2400 (แบบสากลคือ พ.ศ. 2401) พระองค์ทรงดำรงตำแหน่งเป็นองค์กุลเชษฐ์แห่งพระบรมวงศานุวงศ์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นเวลาสองปี ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2474 ต่อจากพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสมรรัตนศิริเชฐ พระเชษฐภคินีต่างพระมารดา ตราบจนสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2476 สิริพระชันษา 75 ปี[1]

พระเกียรติยศแก้ไข

พระอิสริยยศแก้ไข

  • 13 มกราคม พ.ศ. 2401 - 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2411 : พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าอรุณวดี
  • 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2411 - 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 : พระเจ้าน้องนางเธอ พระองค์เจ้าอรุณวดี
  • 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 - 26 สิงหาคม พ.ศ. 2476 : พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรุณวดี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. ราชกิจจานุเบกษา, ข่าวสิ้นพระชนม์, เล่ม 50, ตอน 0 ง, 10 กันยายน พ.ศ. 2476, หน้า 1686
  2. ราชกิจจานุเบกษา, การพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับตระกูลจุลจอมเกล้า และถวายบังคมพระบรมรูป เนื่องในวันคล้ายกับวันพระบรมราชาภิเษกครั้งหลัง ตามสุริยตคติ, เล่ม 16, ตอน 34, 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2442, หน้า 498
  3. ราชกิจจานุเบกษา,พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ ฝ่ายใน, เล่ม 21, ตอน 32, 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2447, หน้า 570
  4. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลปัจจุบันฝ่ายใน, เล่ม 25, ตอน 39, 27 ธันวาคม พ.ศ. 2451, หน้า 1153
  5. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลปัจจุบัน ฝ่ายใน, เล่ม 30, ตอน 0 ง, 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2456, หน้า 2551
  6. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ฝ่ายใน, เล่ม 43, ตอน 0 ง, 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2469, หน้า 3114
ก่อนหน้า พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรุณวดี ถัดไป
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสมรรัตนศิริเชฐ   กุลเชษฐ์ในราชวงศ์จักรี
(5 พฤษภาคม พ.ศ. 2474 – 26 สิงหาคม พ.ศ. 2476)
  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวาณีรัตนกัญญา