เจ้าจอมมารดาหรุ่น ในรัชกาลที่ 4

เจ้าจอมมารดาหรุ่น เป็นบาทบริจาริกาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งให้ประสูติการพระราชธิดาเพียงพระองค์เดียวคือพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรุณวดี

เจ้าจอมมารดาหรุ่น ในรัชกาลที่ 4
เจ้าจอมมารดาหรุ่น.jpg
เกิดพ.ศ. 2384
เสียชีวิตพ.ศ. 2472
คู่สมรสพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
บุตรพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรุณวดี
บิดามารดาพระยาอภัยพิพิธ (กระต่าย)
คุณหญิงอภัยพิพิธ (แจ่ม)

ประวัติแก้ไข

เจ้าจอมมารดาหรุ่น เป็นธิดาของพระยาอภัยพิพิธ (กระต่าย) กับ คุณหญิงอภัยพิพิธ (แจ่ม) ต่อมาเจ้าจอมมารดาหรุ่นได้ถวายตัวเข้าเป็นฝ่ายในสนองพระเดชพระคุณเป็นบาทบริจาริกาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ให้ประสูติการพระราชธิดาเพียงพระองค์เดียวคือ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรุณวดี

หลังพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตก็ยังพำนักอยู่ในพระบรมมหาราชวังจนถึงแก่อนิจกรรมเมื่อปี พ.ศ. 2472 อายุได้ 88 ปี [1]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. http://topicstock.pantip.com/library/topicstock/2009/12/K8671053/K8671053.html
  2. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐, ตอน ๓๕, ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๓๖, หน้า ๓๗๔
  3. ราชกิจจานุเบกษา,พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ ฝ่ายใน, เล่ม 21, ตอน 32, 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2447, หน้า 570