รายพระนามพระมหากษัตริย์เนปาล

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรเนปาล เรียกโดยราชประเพณีว่า "ศรีปัญจมหาราชธิราช" (เนปาลี: श्री ५ महाराजधिराज, Śrī Pañca Mahārājdhirāj) ส่วนสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรเนปาล เรียก "ศรีปัญจพฑามหารานี" (เนปาลี: श्री ५ बडामहारानी, Śrī Pañca Badāmahārānī) ทั้งนี้ การปกครองประเทศเนปาลตามระบอบราชาธิปไตยนั้นได้ยกเลิกไปโดยมติของสภาร่างรัฐธรรมนูญแห่งเนปาลซึ่งให้เปลี่ยนแปลงเป็นระบอบสาธารณรัฐตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 [1]

สมเด็จพระราชาธิบดี
แห่งราชอาณาจักรเนปาล
ราชาธิปไตยในอดีต
Kingdom of Nepal-arms.png
ตราแผ่นดินราชอาณาจักรเนปาล
มหาราชธิราชาชญาเนนทรวีรวิกรมศาหเทวะ
พระมหากษัตริย์แห่งเนปาลองค์สุดท้าย

ปฐมกษัตริย์ สมเด็จพระราชาธิบดีปฤฐวีนารายณศาหะ
องค์สุดท้าย สมเด็จพระราชาธิบดีชญาเนนทรวีรวิกรมศาหเทวะ
สถานพำนัก พระราชวังนารายันหิติ, กาฐมาณฑุ
Flag of Nepal (1743–1962).svg ราชอาณาจักรเนปาล
เริ่มระบอบ 25 กันยายน พ.ศ. 2311 (ค.ศ. 1768)
สิ้นสุดระบอบ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 (ค.ศ. 2008)
(239 ปี 246 วัน)
ผู้อ้างสิทธิ์ สมเด็จพระราชาธิบดีชญาเนนทรวีรวิกรมศาหเทวะ

รายพระนามพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรเนปาลแก้ไข

ราชวงศ์ศาหะแก้ไข

ที่ พระนาม พระรูป รัชกาล หมายเหตุ
1 พระเจ้าปฤถวีนารายัณ ศาหะ
(पृथ्वी नारायण शाह, Prithvi Narayan Shah, ปฤฺฐฺวี นารายณ ศาห)
  25 กันยายน 231111 มกราคม 2318 [2]
2 พระเจ้าประตาปสิงห์ ศาหะ
(प्रताप सिंह शाह, Pratap Singh Shah, ปรฺตาป สิงฺห ศาห)
  11 มกราคม 231817 พฤศจิกายน 2320 -
3 พระเจ้ารณพหาทุร ศาหะ
(राणा बहादुर शाह, Rana Bahadur Shah, ราณา พหาทูร ศาห)
  17 พฤศจิกายน 23208 มีนาคม 2342 -
4 พระเจ้าคีรวาณยุทธพิกรม ศาหะ
(गिर्वन युद्धा बिक्रम शाह , Girvan Yuddha Bikram Shah Deva, คีรฺวน ยุทฺธา พิกรฺม ศาห เทว)
  8 มีนาคม 234220 พฤศจิกายน 2359 -
5 พระเจ้าราเชนทรพิกรม ศาหะ
(राजेन्द्र बिक्रम शाह, Rajendra Bikram Shah, ราเชนฺทฺร พิกรฺม ศาห)
  20 พฤศจิกายน 235912 พฤษภาคม 2390 -
6 พระเจ้าสุเรนทรพิกรมศาหะ
(सुरेन्द्र बिक्रम शाह, Surendra Bikram Shah, สุเรนฺทฺร พิกรฺม ศาห)
  12 พฤษภาคม 239017 พฤษภาคม 2424 -
7 สมเด็จพระเจ้าปฤถวีพีรพิกรมศาหเทวะ
(पृथ्वी वीर विक्रम शाहदेव, Prithvi Bir Bikram Shah, ปฤฺฐฺวี วีร วิกรฺม ศาหเทว)
  17 พฤษภาคม 242411 ธันวาคม 2454 -
8 สมเด็จพระราชาธิบดีตริภูวนพีรพิกรมศาหเทวะ
(त्रिभुवन वीर विक्रम शाहदेव, Tribhuvan Bir Bikram Shah, ตฺริภุวน วีร วิกรฺม ศาหเทว)
  11 ธันวาคม 24547 พฤศจิกายน 2493 [3]
9 สมเด็จพระราชาธิบดีชญาเนนทรวีรวิกรมศาหเทวะ
(ज्ञानेन्द्र वीर बिक्रम शाहदेव, Gyanendra Bir Bikram Shah Dev, ชฺญาเนนฺทฺร วีร พิกรฺม ศาหเทว)
  7 พฤศจิกายน 24937 มกราคม 2498 -
- สมเด็จพระราชาธิบดีตริภูวนพีรพิกรมศาหเทวะ
(त्रिभुवन वीर विक्रम शाहदेव, Tribhuvan Bir Bikram Shah, ตฺริภุวน วีร วิกรฺม ศาหเทว)
  7 มกราคม 249413 มีนาคม 2498 [4]
10 สมเด็จพระราชาธิบดีมเหนทรพีรพิกรมศาหเทวะ
(महेन्द्र वीर विक्रम शाह, Mahendra Bir Bikram Shah, มเหนฺทฺร วีร วิกรฺม ศาห)
  14 มีนาคม 249831 มกราคม 2515 -
11 สมเด็จพระราชาธิบดีพีเรนทรพีรพิกรมศาหเทวะ
(वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव, Birendra Bir Bikram Shah Dev, พีเรนฺทฺร วีร วิกรฺม ศาหเทว)
  31 มกราคม 25151 มิถุนายน 2544 -
12 สมเด็จพระราชาธิบดีทิเปนทรพีรพิกรมศาหเทวะ
(दिपेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव, Dipendra Bir Bikram Shah Deva, ทิเปนฺทฺร วีร วิกรฺม ศาหเทว)
  1 มิถุนายน 25444 มิถุนายน 2544 [5]
13 สมเด็จพระราชาธิบดีชญาเนนทรวีรวิกรมศาหเทวะ
( ज्ञानेन्द्र वीर बिक्रम शाह, Gyanendra Bir Bikram Shah Dev ชฺญาเนนฺทฺร วีร พิกรฺม ศาหเทว)
  4 มิถุนายน พ.ศ. 254428 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

ธงพระราชอิสริยยศแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. Nepal votes to abolish monarchy
  2. ทรงดำรงอธิปัตย์แห่งนครโกรคา (Gorkha) ตั้งแต่ พ.ศ. 2286
  3. ได้เสด็จลี้ภัยทางการเมืองไปประทับในประเทศอินเดียตั้งแต่ 7 พฤศจิกายน 24937 มกราคม 2494
  4. ได้เสด็จลี้ภัยทางการเมืองไปประทับในประเทศอินเดียตั้งแต่ 7 พฤศจิกายน 24937 มกราคม 2494
  5. ทรงพระทุพพลภาพเพราะได้ทรงพยายามกระทำอัตวินิบาตกรรมในเหตุการณ์สังหารหมู่พระราชวงศ์เนปาลและสิ้นพระชนม์ในเวลาต่อมา

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข