สมเด็จพระราชาธิบดีพีเรนทระแห่งเนปาล

สมเด็จพระราชาธิบดีพีเรนทระแห่งเนปาล เป็นพระมหากษัตริย์แห่งเนปาลพระองค์ที่ 11 พระราชสมภพเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2488 เป็นพระราชโอรสของ สมเด็จพระเจ้ามเหนทรพีรพิกรม ศาหเทวะ และ เจ้าหญิงอินดรา มกุฎราชกุมารีแห่งเนปาล พระราชสมภพที่กรุงกาฐมาณฑุ ราชอาณาจักรเนปาล ทรงขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์เนปาล ต่อจากพระราชบิดาเมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2515 และเสด็จสวรรคตเนื่องจากเหตุการณ์สังหารหมู่พระราชวงศ์เนปาล พ.ศ. 2544 พระองค์ พระบรมราชินี และพระราชโอรสธิดา อีก 2 พระองค์ ถูกปลงพระชนม์พร้อมกัน โดย สมเด็จพระราชาธิบดีทิเปนทรพีรพิกรมศาหเทวะ พระราชโอรสต่อมา จึงขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์เนปาล ในวันเดียวกัน และอีกไม่นาน สมเด็จพระราชาธิบดีทิเปนทรพีรพิกรมศาหเทวะ ก็สวรรคตใน 3 วันต่อมา สมเด็จพระราชาธิบดีชญาเนนทรวีรวิกรมศาหเทวะ จึงขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์เนปาลครั้งที่ 2 ต่อไป

สมเด็จพระราชาธิบดีพีเรนทระแห่งเนปาล
Birendra Bir Bikram Shah c. 1967.jpg
พระปรมาภิไธยสมเด็จพระราชาธิบดีพีเรนทรพีรพิกรมศาหเทวะ
พระอิสริยยศพระมหากษัตริย์แห่งเนปาล
ราชวงศ์ราชวงศ์ศาห์
ครองราชย์31 มกราคม พ.ศ. 25151 มิถุนายน พ.ศ. 2544
รัชกาล39 ปี
รัชกาลก่อนสมเด็จพระเจ้ามเหนทรพีรพิกรมศาหเทวะ
รัชกาลถัดไปสมเด็จพระราชาธิบดีทิเปนทรพีรพิกรมศาหเทวะ
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ28 ธันวาคม พ.ศ. 2488
กาฐมาณฑุ ราชอาณาจักรเนปาล
สวรรคต1 มิถุนายน พ.ศ. 2544 (55 ปี)
กาฐมาณฑุ ราชอาณาจักรเนปาล
พระราชบิดาสมเด็จพระเจ้ามเหนทรพีรพิกรมศาหเทวะ
พระราชมารดาเจ้าหญิงอินดรา มกุฎราชกุมารีแห่งเนปาล
พระบรมราชินีสมเด็จพระราชินีไอศวรรยาราชยลักษมีเทวีศาหะ
พระราชบุตรสมเด็จพระราชาธิบดีทิเปนทระแห่งเนปาล
เจ้าหญิงศรุติแห่งเนปาล
เจ้าชายนิรชัน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข