พระเจ้าราเชนทรพิกรม ศาหะ

พระเจ้าราเชนทรพิกรม ศาหะ เป็นพระมหากษัตริย์เนปาล พระองค์ที่ 5 พระราชสมภพเมื่อปี พ.ศ. 2356 เป็นพระราชโอรสของ พระเจ้าคีรวาณยุทธพิกรม ศาหะ พระราชสมภพที่กรุงกาฐมาณฑุ ราชอาณาจักรเนปาล เมื่อพระองค์มีพระชนมายุได้ 3 ปี พระราชบิดาพระองค์ คือ พระเจ้าคีรวาณยุทธพิกรม ศาหะ ได้สวรรคต พระองค์จึงขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์เนปาลเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2359 นับเป็นพระมหากษัตริย์ที่ครองราชย์ตั้งแต่ยังน้อยของราชอาณาจักรเนปาล สละราชสมบัติให้ พระเจ้าสุเรนทรพิกรมศาหะ พระราชโอรสของพระองค์ จึงขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์เนปาล เมื่อ พ.ศ. 2390 ครองราชย์ได้ 30 ปี และเสด็จสวรรคตเมื่อ พ.ศ. 2421 พระชนมายุได้ 68 พรรษา

พระเจ้าราเชนทรพิกรม ศาหะ
พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรเนปาล
ครองราชย์20 พฤศจิกายน พ.ศ. 235912 พฤษภาคม พ.ศ. 2390
รัชสมัย30 ปี
รัชกาลก่อนหน้าพระเจ้าคีรวาณยุทธพิกรม ศาหะ
รัชกาลถัดไปพระเจ้าสุเรนทรพิกรมศาหะ
ประสูติพ.ศ. 2356
กรุงกาฐมาณฑุ ราชอาณาจักรเนปาล
สวรรคตพ.ศ. 2421<brกรุง>กาฐมาณฑุ ราชอาณาจักรเนปาล
(พระชนมายุ 68 พรรษา)
พระบรมราชินีสมเด็จพระราชินีสามราชยาศาหะ
พระราชบุตรพระเจ้าสุเรนทรพิกรมศาหะ
พระเจ้าราเชนทรพิกรม ศาหะ
ราชวงศ์ราชวงศ์ศาห์
พระราชบิดาพระเจ้าคีรวาณยุทธพิกรม ศาหะ
พระราชมารดาสมเด็จพระราชินีโกรัขชยาศาหะ