พระเจ้าสุเรนทรพิกรมศาหะ

พระเจ้าสุเรนทรพิกรมศาหะ เป็นพระมหากษัตริย์เนปาล พระองค์ที่ 6 พระองค์ครองราชย์ตั้งแต่ 12 พฤษภาคม 2390 จนถึง 17 พฤษภาคม 2424 พระราชสมภพเมื่อปี พ.ศ. 2372 เป็นพระราชโอรสของ พระเจ้าราเชนทรพิกรม ศาหะ และ พระนางสุเดรนดราแห่งเนปาล พระราชสมภพที่กรุงกาฐมาณฑุ ราชอาณาจักรเนปาล

พระเจ้าสุเรนทรพิกรมศาหะ
พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรเนปาล
ครองราชย์12 พฤษภาคม 2390 — 17 พฤษภาคม 2424
รัชสมัย34 ปี
รัชกาลก่อนหน้าพระเจ้าราเชนทรพิกรม ศาหะ
รัชกาลถัดไปสมเด็จพระเจ้าปฤถวีพีรพิกรมศาหเทวะ
ประสูติพ.ศ. 2372
สวรรคตพ.ศ. 2424
พระมเหสีสมเด็จพระราชินีตริโลกราชยาลักษมีเทวี
พระราชบุตรเจ้าชายตริโลกยาบิรพิกรมศาหะ
พระเจ้าสุเรนทรพิกรมศาหะ
ราชวงศ์ราชวงศ์ศาหะ
พระราชบิดาพระเจ้าราเชนทรพิกรม ศาหะ
พระราชมารดาสมเด็จพระราชินีสามราชยาศาหะ

พระองค์ครองราชย์หลังจากที่ พระเจ้าราเชนทรพิกรม ศาหะ พระราชบิดาของพระองค์ ถูกนายกรัฐมนตรีจูง บาฮาดูร์บังคับให่สละราชสมบัติ ทำให้ในรัชสมัยของพระองค์ พระองค์มีอำนาจน้อยมากในการปกครองเนปาล ซึ่งอำนาจที่แท้จริงในการปกครองนั้นขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรีจูง บาฮาดูร์

พระโอรสของพระเจ้าสุเรนทรพิกรมศาหะ เจ้าชายตริโลกยาบิรพิกรมศาหะเสกสมรสกับธิดาสองคนของบาฮาดูร์ เจ้าชายตรีโลกยาสิ้นพระชนม์เมื่อ พ.ศ. 2421 เจ้าชายปฤถวีพีรพิกรมศาหเทวะพระโอรสของเจ้าชายตริโลกยา จึงขึ้นเป็นรัชทายาทแทน

ก่อนหน้า พระเจ้าสุเรนทรพิกรมศาหะ ถัดไป
พระเจ้าราเชนทรพิกรม ศาหะ
พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรเนปาล
(12 พฤษภาคม 2390 — 17 พฤษภาคม 2424)
สมเด็จพระเจ้าปฤถวีพีรพิกรมศาหเทวะ