ราชวงศ์ศาหะ (อังกฤษ: Shah dynasty) เป็นราชวงศ์ที่ปกครองราชอาณาจักร กุรข่าจนกระทั่ง 1768 และเป็นราชวงศ์ที่ปกครองราชอาณาจักรเนปาลตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในปี 1768 จนกระทั่งสิ้นสุดระบอบราชาธิปไตยในปี 2008.

ราชวงศ์ศาหะ
พระราชอิสริยยศพระมหากษัตริย์แห่งเนปาล
ปกครองราชอาณาจักรเนปาล
ประมุขพระองค์แรกยาโชบรามฮา ศาหะ
ผู้นำสกุลองค์ปัจจุบันสมเด็จพระราชาธิบดีชญาเนนทรวีรวิกรมศาหเทวะ
ประมุขพระองค์สุดท้ายสมเด็จพระราชาธิบดีชญาเนนทรวีรวิกรมศาหเทวะ
สถาปนาศตวรรษ 16
ล่มสลาย28 พฤษภาคม 2008

แหล่งข้อมูลอื่น แก้