พระเจ้าคีรวาณยุทธพิกรม ศาหะ

พระเจ้าคีรวาณยุทธพิกรม ศาหะ เป็นพระมหากษัตริย์ราชอาณาจักรเนปาล พระองค์ที่ 4 พระราชสมภพเมื่อ วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2340 เป็นพระราชโอรสของ พระเจ้ารณพหาทุร ศาหะ และ พระนางราชเรศวรีเทวีศาหะ พระราชสมภพที่กรุงกาฐมาณฑุ ราชอาณาจักรเนปาล เมื่อพระองค์มีพระชนมายุได้ 2 ปี พระราชบิดาพระองค์ คือ พระเจ้ารณพหาทุร ศาหะ ได้สวรรคต พระองค์จึงขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์เนปาลเมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2342 นับเป็นพระมหากษัตริย์ที่ครองราชย์ตั้งแต่ยังน้อยของราชอาณาจักรเนปาล และเสด็จสวรรคตเมื่อ วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2359 พระชนมายุได้ 19 พรรษา ครองราชย์ได้ 17 ปี

พระเจ้าคีรวาณยุทธพิกรม ศาหะ
Girvan Yuddha Bikram Shah.jpg
พระปรมาภิไธยพระเจ้าคีรวาณยุทธพิกรม ศาหะ
พระอิสริยยศพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรเนปาล
ราชวงศ์ราชวงศ์ศาห์
ครองราชย์23 มีนาคม พ.ศ. 234220 พฤศจิกายน พ.ศ. 2359
รัชกาล17 ปี
รัชกาลก่อนพระเจ้ารณพหาทุร ศาหะ
รัชกาลถัดไปพระเจ้าราเชนทรพิกรม ศาหะ
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ19 ตุลาคม พ.ศ. 2340
กรุงกาฐมาณฑุ ราชอาณาจักรเนปาล
สวรรคต20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2359<brกรุง>กาฐมาณฑุ ราชอาณาจักรเนปาล
(พระชนมายุ 19 พรรษา)
พระราชบิดาพระเจ้ารณพหาทุร ศาหะ
พระราชมารดาพระนางราชเรศวรีเทวีศาหะ
พระบรมราชินีสมเด็จพระราชินีโกรัขชยาแห่งเนปาล