พระเจ้าคีรวาณยุทธพิกรม ศาหะ

พระเจ้าคีรวาณยุทธพิกรม ศาหะ เป็นพระมหากษัตริย์ราชอาณาจักรเนปาล พระองค์ที่ 4 พระราชสมภพเมื่อ วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2340 เป็นพระราชโอรสของ พระเจ้ารณพหาทุร ศาหะ และ พระนางราชเรศวรีเทวีศาหะ พระราชสมภพที่กรุงกาฐมาณฑุ ราชอาณาจักรเนปาล เมื่อพระองค์มีพระชนมายุได้ 2 ปี พระราชบิดาพระองค์ คือ พระเจ้ารณพหาทุร ศาหะ ได้สวรรคต พระองค์จึงขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์เนปาลเมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2342 นับเป็นพระมหากษัตริย์ที่ครองราชย์ตั้งแต่ยังน้อยของราชอาณาจักรเนปาล และเสด็จสวรรคตเมื่อ วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2359 พระชนมายุได้ 19 พรรษา ครองราชย์ได้ 17 ปี

พระเจ้าคีรวาณยุทธพิกรม ศาหะ
พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรเนปาล
ครองราชย์23 มีนาคม พ.ศ. 234220 พฤศจิกายน พ.ศ. 2359
รัชสมัย17 ปี
รัชกาลก่อนหน้าพระเจ้ารณพหาทุร ศาหะ
รัชกาลถัดไปพระเจ้าราเชนทรพิกรม ศาหะ
ประสูติ19 ตุลาคม พ.ศ. 2340
กรุงกาฐมาณฑุ ราชอาณาจักรเนปาล
สวรรคต20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2359<brกรุง>กาฐมาณฑุ ราชอาณาจักรเนปาล
(พระชนมายุ 19 พรรษา)
พระบรมราชินีสมเด็จพระราชินีโกรัขชยาแห่งเนปาล
พระเจ้าคีรวาณยุทธพิกรม ศาหะ
ราชวงศ์ราชวงศ์ศาห์
พระราชบิดาพระเจ้ารณพหาทุร ศาหะ
พระราชมารดาพระนางราชเรศวรีเทวีศาหะ


ก่อนหน้า พระเจ้าคีรวาณยุทธพิกรม ศาหะ ถัดไป
พระเจ้ารณพหาทุร ศาหะ
พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรเนปาล
(23 มีนาคม พ.ศ. 2342 — 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2359)
พระเจ้าราเชนทรพิกรม ศาหะ