รายพระนามคู่อภิเษกสมรสในพระมหากษัตริย์เนปาล

พระรูป พระนาม ประสูติ รัชกาล สิ้นพระชนม์ พระสวามี
สมเด็จพระราชินีอินทรากุมารีเทวี ค.ศ. 1724 25 กันยายน ค.ศ. 1743—11 มกราคม ค.ศ. 1775 11 มกราคม ค.ศ. 1775 พระเจ้าปฤถวีนารายัณ ศาหะ
สมเด็จพระราชินีนเรนทราลักษมีศาหะ ค.ศ. 1726 25 กันยายน ค.ศ. 1743—11 มกราคม ค.ศ. 1775 ค.ศ. 1775
สมเด็จพระราชินีราเชนทราลักษมีศาหะ 11 มกราคม ค.ศ. 1775—17 พฤศจิกายน ค.ศ. 1777 ค.ศ. 1785 พระเจ้าประตาปสิงห์ ศาหะ
สมเด็จพระราชินีราชเรศวรีเทวีศาหะ ? ค.ศ. 1789—23 มีนาคม ค.ศ. 1799 ค.ศ. 1806 พระเจ้ารณพหาทุร ศาหะ
สมเด็จพระราชินีสุพรรณประภาเทวีศาหะ ค.ศ.1779 ค.ศ. 1791—23 มีนาคม ค.ศ. 1799 ค.ศ. 1806
สมเด็จพระราชินีกันตวตีเทวี ? ค.ศ. 1797—23 มีนาคม ค.ศ. 1799 31 ตุลาคม ค.ศ. 1799
สมเด็จพระราชินีสิธีลักษมีเทวี ค.ศ. 1798 ค.ศ. 1808—20 พฤศจิกายน ค.ศ. 1816 20 พฤศจิกายน ค.ศ. 1816 พระเจ้าคีรวาณยุทธพิกรม ศาหะ
สมเด็จพระราชินีโกรัขชยาศาหะ ค.ศ. 1798 ก่อน ค.ศ.1813 — 20 พฤศจิกายน ค.ศ. 1816 16 ธันวาคม ค.ศ. 1816
สมเด็จพระราชินีสามราชยาศาหะ ค.ศ. 1814 5 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1824—6 ตุลาคม ค.ศ. 1841 6 ตุลาคม ค.ศ. 1841 พระเจ้าราเชนทรพิกรม ศาหะ
สมเด็จพระราชินีราชยาลักษมีเทวีศาหะ ค.ศ. 1814 5 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1824—12 พฤษภาคม ค.ศ. 1847 ก่อน ค.ศ. 1900
สมเด็จพระราชินีตริโลกราชยาลักษมีเทวี ? 12 พฤษภาคม ค.ศ. 1847—ค.ศ. 1850 ค.ศ. 1850 พระเจ้าสุเรนทรพิกรมศาหะ
สมเด็จพระราชินีเทวราชยาลักษมีเทวี ? ก่อน ค.ศ. 1865—ค.ศ. 1876 ค.ศ. 1876
สมเด็จพระราชินีเรวดีรามนราชยาลักษมีเทวีศาหะ ค.ศ. 1877 [ค.ศ.1886 — 11 ธันวาคม ค.ศ. 1911 ค.ศ. 1926 สมเด็จพระเจ้าปฤถวีพีรพิกรมศาหเทวะ
สมเด็จพระราชินีลักษมีทิพเยษรานี ศาหะ ค.ศ. 1875 17 พฤษภาคม ค.ศ. 1881—11 ธันวาคม ค.ศ. 1911 ค.ศ. 1933
สมเด็จพระราชินีกีรติทิพเยษรานีราชยาลักษมีเทวีศาหะ ค.ศ. 1882 ค.ศ.1889 — 11 ธันวาคม ค.ศ. 1911 ค.ศ. 1923
สมเด็จพระราชินีทุรคาทิพเยษรานีราชยาลักษมีเทวีศาหะ ค.ศ. 1883 [ค.ศ.1886 —ม ค.ศ. 1902 ค.ศ. 1902
สมเด็จพระราชินีกันติราชยลักษมีเทวีศาหะ 5 กรกฎาคม ค.ศ. 1906 มีนาคม ค.ศ. 1919—7 พฤศจิกายน ค.ศ. 1950 และ 18 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1951 - 13 มีนาคม ค.ศ. 1955 12 กรกฎาคม ค.ศ. 1973 สมเด็จพระเจ้าตริภูวนพีรพิกรมศาหเทวะ
สมเด็จพระราชินอิชวารีราชยลักษมีเทวีศาหะ กันยายน ค.ศ. 1907 มีนาคม ค.ศ. 1919—7 พฤศจิกายน ค.ศ. 1950 และ 18 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1951 - 13 มีนาคม ค.ศ. 1955 27 มิถุนายน ค.ศ. 1983
สมเด็จพระราชินีรัตนาราชยลักษมีเทวีศาหะ 19 สิงหาคม ค.ศ. 1928 14 มีนาคม 195531 มกราคม 1972 ยังทรงมีพระชนม์ สมเด็จพระเจ้ามเหนทรพีรพิกรม ศาหเทวะ
สมเด็จพระราชินีไอศวรรยาราชยลักษมีเทวีศาหะ 7 พฤศจิกายน ค.ศ. 1949 31 มกราคม 19721 มิถุนายน 2001 1 มิถุนายน ค.ศ. 2001 สมเด็จพระราชาธิบดีพีเรนทรพีรพิกรมศาหเทวะ
สมเด็จพระราชินีโกมลราชยลักษมีเทวีศาหะ 2 มิถุนายน ค.ศ. 1951 4 มิถุนายน ค.ศ. 200128 พฤษภาคม ค.ศ. 2008 ยังทรงมีพระชนม์ สมเด็จพระราชาธิบดีชญาเนนทรวีรวิกรมศาหเทวะ

อ้างอิง

แก้