สมเด็จพระเจ้าปฤถวีแห่งเนปาล

สมเด็จพระเจ้าปฤถวีพีรพิกรมศาหเทวะ เป็นพระมหากษัตริย์เนปาล พระองค์ที่ 7 พระองค์ครองราชย์ตั้งแต่ 17 พฤษภาคม 2424 จนถึง 11 ธันวาคม 2454 พระราชสมภพเมื่อ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2418 เป็นพระราชโอรสของเจ้าชายตริโลกยาบิรพิกรมศาหะ ซึ่งเป็นพระโอรสของพระเจ้าสุเรนทรพิกรมศาหะ กับธิดานายจูง บาฮาดูร์ อดีตนายกรัฐมนตรีเนปาล พระราชสมภพที่กรุงกาฐมาณฑุ ราชอาณาจักรเนปาล

สมเด็จพระเจ้าปฤถวีพีรพิกรม
ศาหเทวะ
Prithvi Bir Bikram Shah.jpg
พระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าปฤถวีพีรพิกรมศาหเทวะ
พระอิสริยยศพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรเนปาล
ราชวงศ์ราชวงศ์ศาหะ
ครองราชย์17 พฤษภาคม 2424 — 11 ธันวาคม 2454
รัชกาล30 ปี
รัชกาลก่อนพระเจ้าสุเรนทรพิกรมศาหะ
รัชกาลถัดไปสมเด็จพระเจ้าตริภูวนพีรพิกรมศาหเทวะ
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ18 สิงหาคม พ.ศ. 2418
สวรรคต11 ธันวาคม พ.ศ. 2454
พระราชบิดาเจ้าชายตริโลกยาบิรพิกรมศาหะ
พระราชมารดาธิดานายจูง บาฮาดูร์
พระมเหสีสมเด็จพระราชินีลักษมีทิพเยษรานี ศาหะ

พระองค์ครองราชย์หลังจากที่เจ้าชายตริโลกยาบิรพิกรมศาหะ พระราชบิดาของพระองค์ ซึ่งเป็นองค์รัชทายาทได้สิ้นพระชนม์ พระองค์จึงได้กลายเป็นองค์รัชทายาทแทน และได้ครองราชย์ในที่สุด

ในรัชกาลของพระองค์ได้เกิดเหตุการณ์ครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์เนปาลคือการเข้ามาครั้งแรกของรถยนต์ การสร้างระบบประปาที่ทันสมัย และระบบสุขาภิบาลที่ดีของประเทศ พระราชธิดาพระองค์โตของพระองค์ เจ้าหญิงพระราชกุมารีลักษมีราชยาลักษมีเทวีศาหะ ได้เสกสมรสกับจอมพลมาร์ชัล ไกเซอร์ รานา เจ้าหญิงพระองค์นี้ทรงเป็นมกุฎราชกุมารีและรัชทายาทจนเมื่อพระองค์มีพระชนมายุย่างเข้าสู่วัยรุ่น พระอนุชาของพระองค์ สมเด็จพระเจ้าตริภูวนพีรพิกรมศาหเทวะก็ทรงประสูติ ซึ่งก่อนหน้านี้สมเด็จพระเจ้าปฤถวีพีรพิกรมศาหเทวะมีแต่พระราชธิดา 4 พระองค์

ก่อนหน้า สมเด็จพระเจ้าปฤถวีแห่งเนปาล ถัดไป
พระเจ้าสุเรนทรพิกรมศาหะ 2leftarrow.png Kingdom of Nepal-arms.png
พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรเนปาล
(17 พฤษภาคม 2424 — 11 ธันวาคม 2454)
2rightarrow.png สมเด็จพระเจ้าตริภูวนพีรพิกรมศาหเทวะ