สภาร่างรัฐธรรมนูญแห่งเนปาล

สภาร่างรัฐธรรมนูญแห่งเนปาล (Nepalese Constituent Assembly) เป็นองค์กรทางการเมืองของประเทศเนปาล ประกอบด้วยสมาชิกจำนวนหกร้อยเอ็ดคนซึ่งมาจากการเลือกตั้งในวันที่ 10 เมษายน 2551[1] ทั้งนี้ในจำนวนหกร้อยเอ็ดคนดังกล่าว เป็นสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งทางตรงสองร้อยสี่สิบคน สมาชิกที่เป็นตัวแทนจากพรรคการเมืองตามระบบสัดส่วนสามร้อยสามสิบห้าคน และสมาชิกที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งขึ้นยี่สิบหกคน[2] สมาชิกจากลัทธิเหมาเจ๋อตุงในเนปาลได้รับเลือกตั้งทางตรงกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนข้างต้น และอีกร้อยละสามสิบได้รับเลือกสรรจากระบบสัดส่วนของพรรคการเมือง[3]

สภาร่างรัฐธรรมนูญแห่งเนปาลมีหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญแห่งเนปาลฉบับใหม่[4] และทำหน้าที่คณะรัฐมนตรีไปพลางก่อนจนกว่าจะคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งจะเข้ารับตำแหน่งซึ่งมีกำหนดว่าต้องไม่เกินกว่าสองปี[5]

อ้างอิง

แก้
  1. Sengupta, Somini. Polls Open in Nepal the Day After Violence Killed 8. The New York Times. 2008-04-10.
  2. Vijay, Tarun. Rebirth of Nepal. The Times of India. 2008-04-10.
  3. Mishra, Rabindra. Nepal: The rocky red road. BBC News. 2008-04-22.
  4. Nepal votes in landmark elections. BBC News. 2008-04-10.
  5. Haviland, Charles. Electoral thunderbolt for Nepal. BBC News. 2008-04-15.