สมเด็จพระเจ้าตริภูวันแห่งเนปาล

สมเด็จพระเจ้าตริภูวนพีรพิกรมศาหเทวะ เป็นพระมหากษัตริย์เนปาล พระองค์ที่ 7 พระองค์ครองราชย์ตั้งแต่ 17 พฤษภาคม 2424 จนถึง 11 ธันวาคม 2454 (ได้เสด็จลี้ภัยทางการเมืองไปประทับในประเทศอินเดียตั้งแต่ 7 พฤศจิกายน 2493 — 7 มกราคม 2494) พระราชสมภพเมื่อ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2449 เป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระเจ้าปฤถวีพีรพิกรมศาหเทวะ กับสมเด็จพระราชินีลักษมีทิพเยษรานี ศาหะ พระราชสมภพที่กรุงกาฐมาณฑุ ราชอาณาจักรเนปาล

สมเด็จพระเจ้าตริภูวนพีรพิกรม
ศาหเทวะ
พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรเนปาล
ครองราชย์7 มกราคม 2494 — 13 มีนาคม 2498
รัชสมัย4 ปี
รัชกาลก่อนหน้าสมเด็จพระราชาธิบดีชญาเนนทรวีรวิกรมศาหเทวะ
รัชกาลถัดไปสมเด็จพระเจ้ามเหนทรพีรพิกรมศาหเทวะ
ประสูติ30 มิถุนายน พ.ศ. 2449
สวรรคต13 มีนาคม พ.ศ. 2498
(พระชนมายุ 48 พรรษา)
พระมเหสีสมเด็จพระราชินีกานติแห่งเนปาล
พระราชบุตรสมเด็จพระเจ้ามเหนทรพีรพิกรมศาหเทวะ
เจ้าชายหิมาลายาพีรพิกรมศาหะ
เจ้าชายพสุนทราพีรพิกรมศาหะ
เจ้าหญิงไตรโลกยา
เจ้าหญิงนาลินี
เจ้าหญิงวิชัย
เจ้าหญิงภราตี
สมเด็จพระเจ้าตริภูวนพีรพิกรมศาหเทวะ
ราชวงศ์ราชวงศ์ศาหะ
พระราชบิดาสมเด็จพระเจ้าปฤถวีพีรพิกรมศาหเทวะ
พระราชมารดาสมเด็จพระราชินีลักษมีทิพเยษรานี ศาหะ

พระองค์ครองราชย์ขณะทรงมีพระชนมายุได้ 5 พรรษา ภายหลังการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระเจ้าปฤถวีพีรพิกรมศาหเทวะพระราชบิดาของพระองค์ และราชาภิเษกเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2456 ที่พระราชวังในกรุงกาฐมาณฑุ โดยมีพระราชมารดาเป็นผู้สำเร็จราชการ แต่อำนาจที่แท้จริงของสถาบันพระมหากษัตริย์ขึ้นอยู่กับตระกูลราณา ซึ่งเป็นตระกูลที่สืบทอดตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนปาลมาอย่างยาวนาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

ก่อนหน้า สมเด็จพระเจ้าตริภูวันแห่งเนปาล ถัดไป
สมเด็จพระเจ้าปฤถวีพีรพิกรมศาหเทวะ    
พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรเนปาล
(11 ธันวาคม 2454 — 7 พฤศจิกายน 2493)
  สมเด็จพระราชาธิบดีชญาเนนทรวีรวิกรมศาหเทวะ
สมเด็จพระราชาธิบดีชญาเนนทรวีรวิกรมศาหเทวะ    
พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรเนปาล
(7 มกราคม 2494 — 13 มีนาคม 2498)
  สมเด็จพระเจ้ามเหนทรพีรพิกรมศาหเทวะ