เปิดเมนูหลัก

สมเด็จพระเจ้าตริภูวันแห่งเนปาล

สมเด็จพระเจ้าตริภูวนพีรพิกรมศาหเทวะ เป็นพระมหากษัตริย์เนปาล พระองค์ที่ 7 พระองค์ครองราชย์ตั้งแต่ 17 พฤษภาคม 2424 จนถึง 11 ธันวาคม 2454 (ได้เสด็จลี้ภัยทางการเมืองไปประทับในประเทศอินเดียตั้งแต่ 7 พฤศจิกายน 2493 — 7 มกราคม 2494) พระราชสมภพเมื่อ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2449 เป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระเจ้าปฤถวีพีรพิกรมศาหเทวะ กับสมเด็จพระราชินีลักษมีทิพเยษรานี ศาหะ พระราชสมภพที่กรุงกาฐมาณฑุ ราชอาณาจักรเนปาล

สมเด็จพระเจ้าตริภูวนพีรพิกรม
ศาหเทวะ
Tribhuvan Bir Bikram Shah.jpg

พระปรมาภิไธย สมเด็จพระเจ้าตริภูวนพีรพิกรมศาหเทวะ
พระอิสริยยศ พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรเนปาล
ราชวงศ์ ราชวงศ์ศาหะ
ครองราชย์ 7 มกราคม 2494 — 13 มีนาคม 2498
รัชกาล 4 ปี
รัชกาลก่อน สมเด็จพระราชาธิบดีชญาเนนทรวีรวิกรมศาหเทวะ
รัชกาลถัดไป สมเด็จพระเจ้ามเหนทรพีรพิกรมศาหเทวะ
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2449
สวรรคต 13 มีนาคม พ.ศ. 2498
(พระชนมายุ 48 พรรษา)
พระราชบิดา สมเด็จพระเจ้าปฤถวีพีรพิกรมศาหเทวะ
พระราชมารดา สมเด็จพระราชินีลักษมีทิพเยษรานี ศาหะ
พระมเหสี สมเด็จพระราชินีกานติแห่งเนปาล
พระราชบุตร สมเด็จพระเจ้ามเหนทระแห่งเนปาล

พระองค์ครองราชย์ขณะทรงมีพระชนมายุได้ 5 พรรษา ภายหลังการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระเจ้าปฤถวีพีรพิกรมศาหเทวะพระราชบิดาของพระองค์ และราชาภิเษกเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2456 ที่พระราชวังในกรุงกาฐมาณฑุ โดยมีพระราชมารดาเป็นผู้สำเร็จราชการ แต่อำนาจที่แท้จริงของสถาบันพระมหากษัตริย์ขึ้นอยู่กับตระกูลรานา ซึ่งเป็นตระกูลที่สืบทอดตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนปาลมาอย่างยาวนาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข