ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 221

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 221 สายศรีสะเกษ–เชิงบันไดเขาพระวิหาร เป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกษ เชื่อมต่อระหว่างเมืองศรีสะเกษ กับเชิงบันไดเขาพระวิหารใกล้พรมแดนกัมพูชา ในอำเภอกันทรลักษ์ รวมระยะทางทั้งหมด 97.99 กิโลเมตร

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 221
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว97.99 กิโลเมตร (60.89 ไมล์)
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศเหนือ ถนนขุขันธ์ ใน อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
  ทล.24 ใน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
ปลายทางทิศใต้ เชิงบันไดเขาพระวิหาร ใน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
ตำแหน่งที่ตั้ง
ประเทศไทย
ระบบทางหลวง

เส้นทางเริ่มต้นทางทิศเหนือที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 294 บริเวณเทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ มุ่งไปยังทิศใต้ผ่านอำเภอพยุห์ ผ่านเส้นแบ่งเขตการปกครองอำเภอน้ำเกลี้ยง ผ่านอำเภอศรีรัตนะ แล้วเข้าสู่อำเภอกันทรลักษ์ ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 และสิ้นสุดที่เชิงบันไดเขาพระวิหาร ที่ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์

รายชื่อทางแยก แก้

รายชื่อทางแยกบน   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 221 ทิศทาง: ศรีสะเกษ–เชิงบันไดเขาพระวิหาร[1]
จังหวัด อำเภอ กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
  ศรีสะเกษ - เชิงบันไดเขาพระวิหาร
ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ 0+462 แยกอ ส.   ทล.294 ไป จังหวัดอุบลราชธานี   ทล.294 ไป จังหวัดสุรินทร์
พยุห์ 21+600 แยกพยุห์ ศก.3012 ทางหลวงชนบท ศก.3012 ไป อำเภอน้ำเกลี้ยง   ทล.2111 ไป อำเภอไพรบึง
ศรีรัตนะ 31+000 แยกบ้านไฮ   ทล.2125 ไป อำเภอกันทรารมย์ ไม่มี
กันทรลักษ์ 54+500 แยกการช่าง   ทล.24 ไป จังหวัดอุบลราชธานี   ทล.24 ไป จังหวัดนครราชสีมา
62+300 แยกเมืองทอง   ถนนสินประดิษฐ์ ซอย 1 ไป บ้าน น้ำอ้อม ศก.3040 ทางหลวงชนบท ศก.3040 ไป อำเภอขุนหาญ
  ถนนสินประดิษฐ์ ไป อำเภอกันทรลักษ์ ไม่มี
63+300   ถนนเสริมราษฎร์   ถนนเสริมราษฎร์
69+300 แยกผือใหม่ ไม่มี   ทล.2126 ไป อำเภอขุนหาญ
85+700 แยกซำเม็ง ไม่มี   ทล.2335 ไป บ้านสำโรงเกียรติ
86+600 แยกภูมิซอรล   ทล.2248 ไป อำเภอน้ำยืน ไม่มี
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

เขตควมคุม แก้

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 221 แบ่งเขตการควบคุมออกเป็น 3 ตอน ได้แก่

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 221 สายศรีสะเกษ-เชิงบันไดเขาพระวิหาร
ช่วงที่ ตอน ชื่อตอน หลัก กม. ระยะทาง (กม.) หมวดทางหลวง แขวงทางหลวง จังหวัด
1 0101 ศรีสะเกษ - ภูเงิน 0+462 - 47+000 46.538 หมวดทางหลวงศรีรัตนะ ศรีสะเกษที่ 2 ศรีสะเกษ
2 0102 ภูเงิน - แยกการช่าง 47+000 - 54+800 7.800 หมวดทางหลวงภูเงิน
3 0103 แยกการช่าง - เชิงบันไดเขาพระวิหาร 54+800 - 98+452 43.652 หมวดทางหลวงกันทรลักษ์
รวม 3 ตอนควบคุม รวมระยะทาง 97.990 กม.

อ้างอิง แก้

  1. http://bmm.doh.go.th/website/index.php/statistics-for-maintenance/24-map-distance-control/47-highways-agency-9 แผนที่ระยะทางควบคุม สำนักงานทางหลวงที่ 9 อุบลราชธานี

แหล่งข้อมูลอื่น แก้