ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 294

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 294 หรือ ทางเลี่ยงเมืองศรีสะเกษ (สาย อาคารพลศึกษาวีสมหมาย - โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 หรือ ถนนทองมาก) เป็นถนนลาดยางระยะทางสั้นๆ ที่มีขนาด 4 - 6 ช่องจราจร เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาจราจรบนถนนสายต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ โดยเริ่มจากแยกพืชสวน ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออก ข้ามทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านแยก ม.รามคำแหง แล้วผ่านแยกไอติม ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 220 และผ่านแยก อส. ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 221 แล้วไปสิ้นสุดที่จุดตัดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 มีระยะทางทั้งสิ้น 10.925 กิโลเมตร แต่เดิมทางหลวงสายนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 เป็นเส้นทางในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 294
ถนนเลี่ยงเมืองศรีสะเกษ
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว10.925 กิโลเมตร (6.788 ไมล์)
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศตะวันตก ทล.226 ใน อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
 
ปลายทางทิศตะวันออก ทล.226 ใน อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
ตำแหน่งที่ตั้ง
ประเทศไทย
ระบบทางหลวง

รายชื่อทางแยก แก้

รายชื่อทางแยกบน   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 294 ทิศทาง: ทวนเข็มนาฬิกา
จังหวัด กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
  ทางเลี่ยงเมืองศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ 0+000 แยกพืชสวน   ทล.226 เข้าตัวเมือง ศรีสะเกษ   ทล.226 ไป สุรินทร์, ยโสธร
0+650 สะพาน ข้ามทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ
1+700 แยก ม.รามฯ ศก.5089 ทางหลวงชนบท ศก.5089 เข้าตัวเมือง ศรีสะเกษ ศก.3051 ทางหลวงชนบท ศก.3051 ไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยาบริการฯ ศรีสะเกษ
5+010 แยกโรงไอติม   ทล.220 เข้าตัวเมือง ศรีสะเกษ   ทล.220 ไป อ.ขุขันธ์
8+905 แยก อส.   ทล.221 เข้าตัวเมือง ศรีสะเกษ   ทล.221 ไป อ.กันทรลักษณ์
10+965 แยกโรงเรียนกีฬาฯ   ทล.226 เข้าตัวเมือง ศรีสะเกษ   ทล.226 ไป อ.กันทรารมย์, อุบลราชธานี
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

เขตควบคุม แก้

ถนนทองมาก แบ่งเขตการควบคุมออกเป็น 1 ตอน ได้แก่

ถนนทองมาก
ช่วงที่ ตอน ชื่อตอน หลัก กม. ระยะทาง (กม.) หมวดทางหลวง แขวงทางหลวง จังหวัด
1 0100 ทางเลี่ยงเมืองศรีสะเกษ 0+000 - 10+965 10.965 หมวดทางหลวงศรีสะเกษ ศรีสะเกษที่ 1 ศรีสะเกษ
รวม 1 ตอนควบคุม รวมระยะทาง 10.965 กม.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้