ตี๋ใหญ่ (ละครโทรทัศน์)

ละครโทรทัศน์

ตี๋ใหญ่ เป็นละครโทรทัศน์ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากชีวิตของตี๋ใหญ่ผู้ที่มีอิทธิพลในการก่ออาชญากรรม โดยนำมาสร้างเป็นละครโทรทัศน์มาแล้ว 5 ครั้ง

ตี๋ใหญ่
ประเภท
เขียนโดยบทประพันธ์
วิลาสินี
พลตำรวจโท สมเกียรติ พ่วงทรัพย์
วสันต์ วิษุวัติ
นพชัย ชัยนาม
แสดงนำละครโทรทัศน์ พ.ศ. 2528
ฉัตรชัย เปล่งพานิช
ฐาปกรณ์ ดิษยนันทน์
รสริน จันทรา
ยอดสร้อย โกมารชุน
ละครโทรทัศน์ พ.ศ. 2542
ศรราม เทพพิทักษ์
ธีรพงศ์ เหลียวรักวงศ์
อุบลวรรณ บุญรอด
วาสิฏฐี ศรีโลฟุ้ง
ละครโทรทัศน์ พ.ศ. 2559
ภาคิน คำวิลัยศักดิ์
รัชวิน วงศ์วิริยะ
ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง
กุลณัฐ ปรียะวัฒน์
ละครโทรทัศน์ พ.ศ. 2559

สมชาย เข็มกลัด
กรกมล เจริญชัย
รัชชานนท์ เรือนเพ็ชร์
พชรณมน นนทภา
ประเทศแหล่งกำเนิดไทย ไทย
ภาษาต้นฉบับไทย ไทย
จำนวนตอนพ.ศ. 2528 : ตอน
พ.ศ. 2542 : 12 ตอน
พ.ศ. 2559 : 16 ตอน
พ.ศ. 2559 : 12 ตอน
การผลิต
ผู้อำนวยการสร้างพ.ศ. 2528 :
ประดิษฐ์ กัลย์จาฤก
พ.ศ. 2542 :
พงษ์ศักดิ์ ประคองสังข์
ความยาวตอนพ.ศ. 2559 : 60 นาที
พ.ศ. 2559 : 90 นาที
ออกอากาศ
เครือข่ายช่อง 5 (พ.ศ. 2528)
ช่อง 3 (พ.ศ. 2542)
ช่องวัน (พ.ศ. 2559)
ช่องโมโน 29 (พ.ศ. 2559)
ช่อง 7 (พ.ศ. 2561)
ออกอากาศพ.ศ. 2528 :
23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25285 พฤษภาคม พ.ศ. 2528
พ.ศ. 2542 :
22 ตุลาคม พ.ศ. 2542 -21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542
พ.ศ. 2559 :
12 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2559 :
26 มกราคม พ.ศ. 25597 มีนาคม พ.ศ. 2559

ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2528 โดยบริษัท กันตนา จำกัด จากบทประพันธ์และบทโทรทัศน์ของ วิลาสินี ผู้จัดละครและกำกับการแสดงโดย ชูศักดิ์ สุธีรธรรม นำแสดงโดย ฉัตรชัย เปล่งพานิช, ฐาปกรณ์ ดิษยนันทน์, รสริน จันทรา , ยอดสร้อย โกมารชุน ออกอากาศทุกเสาร์-อาทิตย์ เวลา 15.30 - 16.30 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5

ครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2542 สร้างโดยบริษัท อาร์เอส จำกัด จากบทประพันธ์ของ พลตำรวจโท สมเกียรติ พ่วงทรัพย์ และบทโทรทัศน์ ส.ศรีภักดี ผู้จัดละครและกำกับการแสดงโดย นพดล มงคลพันธ์ นำแสดงโดย ศรราม เทพพิทักษ์, ธีรพงศ์ เหลียวรักวงศ์, อุบลวรรณ บุญรอด , วาสิฏฐี ศรีโลฟุ้ง ออกอากาศทุกศุกร์-อาทิตย์ เวลา 20.20 - 22.20 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

และครั้งที่ 3 ในปี พ.ศ. 2559 สร้างโดยบริษัท เอ็กแซ็กท์- ซีเนริโอ จำกัด จากบทประพันธ์ของ วสันต์ วิษุวัติ และบทโทรทัศน์ ทองคำ ผู้จัดละครและกำกับการแสดงโดย คฑาเทพ ไทยวานิช ได้นำมาดัดแปลงเรื่องให้เป็นเรื่องใหม่ในชื่อเรื่อง เพชฌฆาตดาวโจร กำกับการแสดงโดย นำแสดงโดย ภาคิน คำวิลัยศักดิ์, รัชวิน วงศ์วิริยะ, ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง, กุลณัฐ ปรียะวัฒน์ โดยออกอากาศทุกพุธ-พฤหัสบดี เวลา 20.30 - 22.00 น. ทางช่องวัน

และครั้งที่ 4 ในปี พ.ศ. 2559 สร้างโดย บริษัท กลมกล่อม โปรดักชั่น จำกัด จากบทประพันธ์ของ นพชัย ชัยนาม และบทโทรทัศน์ พิง ลำพระเพลิง, ปีเตอร์-นพชัย ชัยนาม, จิรสุดา แสงคำ ได้นำมาดัดแปลงเรื่องให้เป็นเรื่องใหม่ในชื่อเรื่อง ตี๋ใหญ่ ดับ ดาว โจร ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดัดแปลงอีกเช่นกัน และออกฉายก่อนเรื่องเพชฌฆาตดาวโจร กำกับการแสดงโดย นพชัย ชัยนาม นำแสดงโดย สมชาย เข็มกลัด, กรกมล เจริญชัย , รัชชานนท์ เรือนเพ็ชร์, พชรณมณ นนทภา, อนุวัฒน์ นิวาตวงศ์ โดยออกอากาศทุกจันทร์-อังคาร เวลา 20.30 - 21.30 น. ทางช่องโมโน 29

นักแสดงนำ พ.ศ. 2528 แก้

พ.ศ. 2528 แก้


ผลิตโดย : กันตนา
บทประพันธ์ : วิลาสินี
บทโทรทัศน์ : วิลาสินี
กำกับการแสดง : ชูศักดิ์ สุธีรธรรม
ออกอากาศทาง ช่อง 5
เริ่มตอนแรก : 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25285 พฤษภาคม พ.ศ. 2528

นักแสดง แก้

นักแสดงนำ พ.ศ. 2542 แก้

พ.ศ. 2542 แก้


ผลิตโดย : อาร์เอส
บทประพันธ์ : พลตำรวจโท สมเกียรติ พ่วงทรัพย์
บทโทรทัศน์ : ส. ศรีภักดี
กำกับการแสดง : นพดล มงคลพันธ์
ออกอากาศทาง ช่อง 3
เริ่มตอนแรก : 1 ตุลาคม พ.ศ. 2542 -20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542

นักแสดง แก้

4 ของตี๋ใหญ่

นักแสดงรับเชิญ แก้

นักแสดงนำ พ.ศ. 2559 แก้

พ.ศ. 2559 แก้


ผลิตโดย : บริษัท เอ็กแซ็กท์- ซีเนริโอ จำกัด และ บริษัท กู๊ดซีนส์ จำกัด
บทประพันธ์ : วสันต์ วิษุวัติ
บทโทรทัศน์ : ทองคำ
กำกับการแสดง : คฑาเทพ ไทยวานิช
ออกอากาศทาง ช่องวัน
เริ่มตอนแรก : 12 พฤษภาคม พ.ศ. 25596 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

นักแสดง แก้

นักแสดงรับเชิญ แก้

พ.ศ. 2559 แก้


ผลิตโดย : บริษัท กลมกล่อม โปรดักชั่น จำกัด
บทประพันธ์ : นพชัย ชัยนาม
บทโทรทัศน์ : พิง ลำพระเพลิง, ปีเตอร์-นพชัย ชัยนาม, จิรสุดา แสงคำ
กำกับการแสดง : นพชัย ชัยนาม
ออกอากาศทาง : ช่องโมโน 29
เริ่มตอนแรก : 26 มกราคม พ.ศ. 25597 มีนาคม พ.ศ. 2559

นักแสดง แก้

นักแสดงนำ พ.ศ. 2561 แก้

พ.ศ. 2561 แก้


ผลิตโดย : บริษัท ป๊าสั่งย่าสอน จำกัด
บทประพันธ์ : พันตำรวจเอก บรรดล ตัณฑไพบูลย์
บทโทรทัศน์ : จรูญพร ปรปักษ์ประลัย
กำกับการแสดง : รฤกฤกษ์ กัลย์จาฤก
ออกอากาศทาง : ช่อง 7 HD
เริ่มตอนแรก : 17 มกราคม พ.ศ. 2561- 8 มีนาคม พ.ศ. 2561

นักแสดง แก้

เพลงประกอบละคร แก้

พ.ศ. 2528
  • เพลง Larry Carlton (เพลงเปิด) – เสียงดนตรีโดย the race
พ.ศ. 2543
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2561 (ละคร มือปราบเหยี่ยวดำ)
  • เพลง ภาวะกดดัน (เพลงเปิด)- ขับร้องโดย เบน (silly fools)

กอล์ฟ ฟักกลิ้งฮีโร่

  • เพลง ความรักไม่มีเหตุผล (เพลงปิด)

หมายเหตุ แก้

  1. มาจากบทสัมภาษณ์ในรายการชิงร้อย The Story ตอน พระเอกเงินล้าน "สันติสุข พรหมศิริ"

ดูเพิ่ม แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

หมวดหมู่:ละครโทรทัศน์ไทยที่ออกอากาศตั้งแต่ พ.ศ. 2528