ณรัชต์ เศวตนันทน์

พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ (16 มิถุนายน 2503 -) อธิบดีกรมราชทัณฑ์[1]กรรมการและผู่ช่วยเลขานุการ ใน คณะกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี ด้วยหัวใจ อดีตอธิบดีกรมคุมประพฤติ[2]อดีตอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ อดีตรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และ อดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

ณรัชต์ เศวตนันทน์
อธิบดีกรมราชทัณฑ์
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2560
อธิบดีกรมคุมประพฤติ
ดำรงตำแหน่ง
18 กันยายน พ.ศ. 2558 – 30 กันยายน พ.ศ. 2560
อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 – 17 กันยายน พ.ศ. 2558
ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
ดำรงตำแหน่ง
24 มกราคม 2555 – 30 กันยายน 2555
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ดำรงตำแหน่ง
5 ตุลาคม พ.ศ. 2558 – 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 13 มิถุนายน พ.ศ. 2503 (60 ปี)
คู่สมรส นวลพรรณ ล่ำซำ
ศิษย์เก่า โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 20

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 36

ชื่อเล่น เอ
รับใช้Emblem of Royal Thai Police.png สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตรากระทรวงยุติธรรม1.pngกระทรวงยุติธรรม
ประจำการEmblem of Royal Thai Police.png สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2526 - 2546
ตรากระทรวงยุติธรรม1.pngกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2546 - ปัจจุบัน

ประวัติแก้ไข

พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวนนันท์ เกิดเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2503 มีชื่อเล่นว่า เอ เป็นบุตรชายคนเดียวของพลตำรวจตรี นิทัศน์ เศวตนันทน์ และ รศ.อมรรัตน์ เศวตนันทน์[3] ปัจจุบันสมรสกับ นวลพรรณ ล่ำซำ หรือ มาดามแป้ง เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2557

การศึกษาแก้ไข

 • ปริญญาโทสาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยเคนทักกี
 • ปริญญาเอกสาขาอาชญาวิทยา มหาวิทยาลัยฟลอริดา สหรัฐอเมริกา [4]

หลักสูตรอื่น

การทำงานแก้ไข

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 • ผู้กำกับการฝ่ายตำรวจสากล กองการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

กระทรวงยุติธรรม ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 ถึงปัจจุบัน

 • ผู้บัญชาการสำนักกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
 • ผู้บัญชาการสำนักคดีการเงินและการธนาคาร กรมสอบสวนคดีพิเศษ
 • ผู้บัญชาการสำนักคดีทรัพย์สินทางปัญญา กรมสอบสวนคดีพิเศษ
 • รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
 • ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม[5]
 • อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ[6]
 • อธิบดีกรมคุมประพฤติ
 • อธิบดีกรมราชทัณฑ์

ตำแหน่งอื่นๆ

 • โฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ
 • โฆษกกระทรวงยุติธรรม

ตำแหน่งและหน้าที่พิเศษแก้ไข

 • 5 ต.ค. 2558 - สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ[7]
 • 5 ก.ค. 2560 - คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ)[8]

รางวัลแก้ไข

 • รางวัลเกียรติยศจักรดาวประจำปี 2557 สาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ[9]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน หน้า ๑๗ เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๒๐ ง ราชกิจจานุเบกษา ๖ กันยายน ๒๕๖๐
 2. ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน หน้า ๔ เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๒๗ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘
 3. http://www.afaps.ac.th/afaps_honor2014/7.pdf
 4. https://www.khaosod.co.th/newspaper-column/people/news_460345
 5. ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน หน้า ๑๙ เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๒๖ ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕
 6. ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน หน้า ๙ เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๔๙ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
 7. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒ ตอน ๒๓๙ ง พิเศษ หน้า ๓ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘
 8. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/184/124.PDF
 9. http://www.afaps.ac.th/afaps_honor2014/7.pdf
 10. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หน้า ๑๕ เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข, ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
 11. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หน้า ๕๖ เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๔ ข, ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
 12. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (เล่ม ๑) หน้า ๙๖ เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๗ ข, ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
 13. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรคุณาภรณ์ หน้า ๔ เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข, ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
 14. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน หน้า ๒ เล่ม ๑๑๐ ตอนที่ ๑๖๒, ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๖
 15. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเหรียจักรพรรดิมาลา หน้า ๗ เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข, ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
 16. ราชกิจจานุเบกษา,พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ หน้า ๑ เล่ม ๑๓๗ ตอนที่ ๑๙ ข, ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓