ณรัชต์ เศวตนันทน์

พันตำรวจเอก ดร. ณรัชต์ เศวตนันทน์ (16 มิถุนายน 2503 -) อธิบดีกรมราชทัณฑ์[1]กรรมการและผู่ช่วยเลขานุการ ใน คณะกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี ด้วยหัวใจ อดีตอธิบดีกรมคุมประพฤติ[2]อดีตอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ อดีตรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และ อดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ[3]

ณรัชต์ เศวตนันทน์
ตรากรมราชทัณฑ์.png อธิบดีกรมราชทัณฑ์
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2560
อธิบดีกรมคุมประพฤติ
ดำรงตำแหน่ง
18 กันยายน พ.ศ. 2558 – 30 กันยายน พ.ศ. 2560
อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 – 17 กันยายน พ.ศ. 2558
ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
ดำรงตำแหน่ง
24 มกราคม 2555 – 30 กันยายน 2555
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
5 ตุลาคม พ.ศ. 2558
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 13 มิถุนายน พ.ศ. 2503 (59 ปี)
คู่สมรส นวลพรรณ ล่ำซำ
ศิษย์เก่า โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 20

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 36

ชื่อเล่น เอ
รับใช้Emblem of Royal Thai Police.png สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตรากระทรวงยุติธรรม1.pngกระทรวงยุติธรรม
ประจำการEmblem of Royal Thai Police.png สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2526 - 2546
ตรากระทรวงยุติธรรม1.pngกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2546 - ปัจจุบัน

ประวัติแก้ไข

พ.ต.อ.ณรัชต์ เกิดเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2503 มีชื่อเล่นว่า เอ เป็นบุตรชายคนเดียวของพลตำรวจตรี นิทัศน์ เศวตนันทน์ และ รศ.อมรรัตน์ เศวตนันทน์[4] ปัจจุบันสมรสกับ นวลพรรณ ล่ำซำ หรือ มาดามแป้ง เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2557

การศึกษาแก้ไข

 • ปริญญาโทสาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยเคนทักกี
 • ปริญญาเอกสาขาอาชญาวิทยา มหาวิทยาลัยฟลอริดา สหรัฐอเมริกา [5]

หลักสูตรอื่น

การทำงานแก้ไข

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 • ผู้กำกับการฝ่ายตำรวจสากล กองการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

กระทรวงยุติธรรม ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 ถึงปัจจุบัน

 • ผู้บัญชาการสำนักกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
 • ผู้บัญชาการสำนักคดีการเงินและการธนาคาร กรมสอบสวนคดีพิเศษ
 • ผู้บัญชาการสำนักคดีทรัพย์สินทางปัญญา กรมสอบสวนคดีพิเศษ
 • รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
 • ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม[6]
 • อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ[7]
 • อธิบดีกรมคุมประพฤติ
 • อธิบดีกรมราชทัณฑ์

ตำแหน่งอื่นๆ

 • โฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ
 • โฆษกกระทรวงยุติธรรม

ตำแหน่งและหน้าที่พิเศษแก้ไข

 • 5 ต.ค. 2558 - สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ [8]
 • 5 ก.ค. 2560 - คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ)[9]

รางวัลแก้ไข

 • รางวัลเกียรติยศจักรดาวประจำปี 2557 สาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ[10]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข