ณรัชต์ เศวตนันทน์

พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ (16 มิถุนายน 2503 -) รองเลขาธิการพระราชวัง[1] กรรมการและเลขานุการ ใน คณะกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี ด้วยหัวใจ[2] อดีตอธิบดีกรมราชทัณฑ์[3] อดีตกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ใน คณะกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี ด้วยหัวใจ[4][5] คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม[6] อดีตอธิบดีกรมคุมประพฤติ อดีตอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ อดีตรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และอดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

พันตำรวจเอก
ณรัชต์ เศวตนันทน์
ม.ป.ช., ม.ว.ม., ต.จ.ว., จ.ภ., ว.ป.ร.4
รองเลขาธิการพระราชวัง
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
30 กันยายน พ.ศ. 2563
อธิบดีกรมราชทัณฑ์
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 – 29 กันยายน พ.ศ. 2563
อธิบดีกรมคุมประพฤติ
ดำรงตำแหน่ง
18 กันยายน พ.ศ. 2558 – 30 กันยายน พ.ศ. 2560
อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 – 17 กันยายน พ.ศ. 2558
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ดำรงตำแหน่ง
5 ตุลาคม พ.ศ. 2558 – 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 13 มิถุนายน พ.ศ. 2503 (61 ปี)
คู่สมรส นวลพรรณ ล่ำซำ
ศิษย์เก่า โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 20

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 36

ชื่อเล่น เอ
รับใช้Emblem of Royal Thai Police.png สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กระทรวงยุติธรรม
ประจำการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2526 - พ.ศ. 2546
กระทรวงยุติธรรม
พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2563

ประวัติแก้ไข

พันตำรวจเอก ดร.ณรัชต์ เศวนนันท์ เกิดเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2503 มีชื่อเล่นว่า เอ เป็นบุตรชายคนเดียวของพลตำรวจตรี นิทัศน์ เศวตนันทน์ และ รศ.อมรรัตน์ เศวตนันทน์[7] ปัจจุบันสมรสกับ นวลพรรณ ล่ำซำ หรือ มาดามแป้ง เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2557

การศึกษาแก้ไข

 • ปริญญาโทสาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยเคนทักกี
 • ปริญญาเอกสาขาอาชญาวิทยา มหาวิทยาลัยฟลอริดา สหรัฐอเมริกา[8]

หลักสูตรอื่น

การทำงานแก้ไข

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตั้งแต่ (พ.ศ. 2526 - 2546)

 • ผู้กำกับการฝ่ายตำรวจสากล กองการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

กระทรวงยุติธรรม (ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 - 2563)

 • ผู้บัญชาการสำนักกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
 • ผู้บัญชาการสำนักคดีการเงินและการธนาคาร กรมสอบสวนคดีพิเศษ
 • ผู้บัญชาการสำนักคดีทรัพย์สินทางปัญญา กรมสอบสวนคดีพิเศษ
 • รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
 • ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม[9]
 • อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ[10]
 • อธิบดีกรมคุมประพฤติ[11]
 • อธิบดีกรมราชทัณฑ์

สำนักพระราชวัง (ตั้งแต่ พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน)

 • รองเลขาธิการพระราชวัง

ตำแหน่งอื่นๆ

 • โฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ
 • โฆษกกระทรวงยุติธรรม

ตำแหน่งและหน้าที่พิเศษแก้ไข

 • 5 ต.ค. 2558 - สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ[12]
 • 5 ก.ค. 2560 - คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ)[13]

รางวัลแก้ไข

 • รางวัลเกียรติยศจักรดาวประจำปี 2557 สาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ[14]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/229/T_0001.PDF
 2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/008/T_0001.PDF
 3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน หน้า ๑๗ เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๒๐ ง ราชกิจจานุเบกษา ๖ กันยายน ๒๕๖๐
 4. ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี ด้วยหัวใจ เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๑๗ ง หน้า ๓ ราชกิจจานุเบกษา ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
 5. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/276/T_0001.PDF
 6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ(ฉบับที่๒) เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๖๓ ง หน้า ๑๒ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓
 7. http://www.afaps.ac.th/afaps_honor2014/7.pdf
 8. https://www.khaosod.co.th/newspaper-column/people/news_460345
 9. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน หน้า ๑๙ เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๒๖ ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕
 10. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน หน้า ๙ เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๔๙ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
 11. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน หน้า ๔ เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๒๗ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘
 12. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒ ตอน ๒๓๙ ง พิเศษ หน้า ๓ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘
 13. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/184/124.PDF
 14. http://www.afaps.ac.th/afaps_honor2014/7.pdf
 15. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา หน้า ๒ เล่ม ๑๓๘ ตอนที่ ๓๐ ข, ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
 16. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หน้า ๑๕ เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข, ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
 17. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หน้า ๕๖ เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๔ ข, ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
 18. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/B/017-1/1.PDF
 19. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า หน้า ๑ เล่ม ๑๓๘ ตอนที่ ๔๓ ข, ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
 20. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรคุณาภรณ์ หน้า ๔ เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข, ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
 21. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน หน้า ๒ เล่ม ๑๑๐ ตอนที่ ๑๖๒, ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๖
 22. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเหรียจักรพรรดิมาลา หน้า ๗ เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข, ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
 23. ราชกิจจานุเบกษา,พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ หน้า ๑ เล่ม ๑๓๗ ตอนที่ ๑๙ ข, ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓