นายญาติ ไหวดี (13 พฤษภาคม พ.ศ. 2455 - พ.ศ. 2534) อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิบูลสงคราม และ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินทร์ รวม 7 สมัย และเป็นอดีตหัวหน้าพรรคสังคมก้าวหน้า

ญาติ ไหวดี
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2455
จังหวัดสุรินทร์
เสียชีวิต พ.ศ. 2534
คู่สมรส นางสงบ ไหวดี

ประวัติแก้ไข

นายญาติ ไหวดี เกิดเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2455[1] สำเร็จการศึกษาได้ประกาศนียบัตรครูประถมกสิกรรม จากโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม จังหวัดเชียงใหม่ นายญาติ สมรสกับ นางสงบ ไหวดี

ญาติ ไหวดี เสียชีวิตเมื่อ พ.ศ. 2534 สิริอายุรวม 79 ปี

การทำงานแก้ไข

ญาติ เริ่มทำงานในอาชีพครูที่โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ จากนั้น พ.ศ. 2475 ได้รับแต่งตั้งเป็นครูใหญ่ที่โรงเรียนวัดบ้านนาเกา ที่ อำเภอเมืองสุรินทร์ และเจริญในหน้าที่การงานตามลำดับ ทั้งการดำรงตำแหน่งธรรมการอำเภอและจังหวัด (ต่อมาคือตำแหน่ง ศึกษาธิการอำเภอและจังหวัด)

งานการเมืองแก้ไข

ญาติ ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรก ใน เดือนมกราคม พ.ศ. 2489 จังหวัดพิบูลสงคราม และได้รับเลือกเรื่อยมาจนถึง พ.ศ. 2522 รวม 7 สมัย

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

ญาติ ไหวดี ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 7 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป มกราคม พ.ศ. 2489 จังหวัดพิบูลสงคราม
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2495 จังหวัดสุรินทร์
  3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 จังหวัดสุรินทร์ สังกัดพรรคเสรีมนังคศิลา[2]
  4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป ธันวาคม พ.ศ. 2500 จังหวัดสุรินทร์ สังกัดพรรคสหภูมิ[3]
  5. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2512 จังหวัดสุรินทร์ สังกัดพรรคสหประชาไทย
  6. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2519 จังหวัดสุรินทร์ สังกัดพรรคสังคมก้าวหน้า
  7. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2522 จังหวัดสุรินทร์ สังกัดพรรคสนับสนุนนโยบายเกรียงศักดิ์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข