ญาติ ไหวดี (13 พฤษภาคม พ.ศ. 2455 - 25 มิถุนายน พ.ศ. 2534) อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิบูลสงคราม และ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินทร์ รวม 7 สมัย เป็นอดีตหัวหน้าพรรคสังคมก้าวหน้า และอดีตผู้นำพรรคสนับสนุนนโยบายเกรียงศักดิ์[1]

ญาติ ไหวดี
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด13 พฤษภาคม พ.ศ. 2455
อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
เสียชีวิต25 มิถุนายน พ.ศ. 2534
คู่สมรสนางสงบ ไหวดี

ประวัติ แก้ไข

นายญาติ ไหวดี เกิดเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2455[2] สำเร็จการศึกษาได้ประกาศนียบัตรครูประถมกสิกรรม จากโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม จังหวัดเชียงใหม่ นายญาติ สมรสกับ นางสงบ ไหวดี

การทำงาน แก้ไข

ญาติ เริ่มทำงานในอาชีพครูที่โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ จากนั้น พ.ศ. 2475 ได้รับแต่งตั้งเป็นครูใหญ่ที่โรงเรียนวัดบ้านนาเกา ที่ อำเภอเมืองสุรินทร์ และเจริญในหน้าที่การงานตามลำดับ ทั้งการดำรงตำแหน่งธรรมการอำเภอและจังหวัด (ต่อมาคือตำแหน่ง ศึกษาธิการอำเภอและจังหวัด)

งานการเมือง แก้ไข

ญาติ ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรก ใน เดือนมกราคม พ.ศ. 2489 จังหวัดพิบูลสงคราม และได้รับเลือกเรื่อยมาจนถึง พ.ศ. 2522 รวม 7 สมัย

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แก้ไข

ญาติ ไหวดี ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 7 สมัย คือ

 1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป มกราคม พ.ศ. 2489 จังหวัดพิบูลสงคราม
 2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2495 จังหวัดสุรินทร์
 3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 จังหวัดสุรินทร์ สังกัดพรรคเสรีมนังคศิลา[3]
 4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป ธันวาคม พ.ศ. 2500 จังหวัดสุรินทร์ สังกัดพรรคสหภูมิ[4]
 5. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2512 จังหวัดสุรินทร์ สังกัดพรรคสหประชาไทย
 6. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2519 จังหวัดสุรินทร์ สังกัดพรรคสังคมก้าวหน้า
 7. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2522 จังหวัดสุรินทร์ สังกัดพรรคสนับสนุนนโยบายเกรียงศักดิ์

ถึงแก่อนิจกรรม แก้ไข

ญาติ ไหวดี เสียชีวิตเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2534 สิริอายุรวม 79 ปี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้ไข

อ้างอิง แก้ไข

 1. “พรรคประยุทธ์” มาแรง!
 2. นักการเมืองถิ่นจังหวัดสุรินทร์. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มีกุศล สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า. 2552
 3. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไป
 4. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไป พ.ศ. ๒๕๐๐ ครั้งที่ ๒
 5. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2022-09-29 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๙๘ ตอนที่ ๒๐๖ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๕๓, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๒๔
 6. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2022-07-01 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๙๗ ตอนที่ ๖๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒๔๐๘, ๒๑ เมษายน ๒๕๒๓