จังหวัดปราจีนบุรีในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2548 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 3 เขตเลือกตั้ง[1] จำนวนที่นั่งเท่าเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี พ.ศ. 2544 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

จังหวัดปราจีนบุรีในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548

← พ.ศ. 2544 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549
(โมฆะ)
 →

3 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
ผู้ใช้สิทธิ76.38%
  First party Second party
 
พรรค ไทยรักไทย ประชาธิปัตย์
เลือกตั้งล่าสุด 2 0
ที่นั่งก่อนหน้า 3 0
ที่นั่งที่ชนะ 3 0
ที่นั่งเปลี่ยน Steady0 Steady0
คะแนนเสียง 157,159 29,834
% 66.60 12.64

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร
ไทยรักไทย

นายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง

พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร
ไทยรักไทย

ภาพรวม

แก้

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ (รวมทั้งจังหวัดปราจีนบุรี)

แก้
พรรค คะแนนเสียง
จน. % +/–
ไทยรักไทย 157,159 66.60%
ประชาธิปัตย์ 29,834 12.64%
อื่น ๆ 48,995 20.76%
ผลรวม 235,988 100.00%
คะแนนเสียง
ไทยรักไทย
  
66.60%
ประชาธิปัตย์
  
12.64%
อื่น ๆ
  
20.76%

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ (รายเขตเลือกตั้ง)

แก้

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต (รวมทั้งจังหวัดปราจีนบุรี)

แก้

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต (รายเขตเลือกตั้ง)

แก้

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ

แก้
e • d ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ จังหวัดปราจีนบุรี
พรรค คะแนนเสียง ร้อยละ
ชาติไทย (1) 9,808 4.16
กิจสังคม (2) 505 0.21
พัฒนาชาติไทย (3) 835 0.35
ประชาธิปัตย์ (4) 29,834 12.64
ประชาชนไทย (5) 683 0.29
คนขอปลดหนี้ (6) 1,581 0.67
ธรรมชาติไทย (7) 405 0.17
แผ่นดินไทย (8) 671 0.28
ไทยรักไทย (9) 157,159 66.60
ความหวังใหม่ (10) 521 0.22
มหาชน (11) 27,475 11.64
ประชากรไทย (12) 461 0.20
ไทยช่วยไทย (13) 670 0.28
แรงงาน (14) 783 0.33
ชาติประชาธิปไตย (15) 847 0.36
กสิกรไทย (16) 170 0.07
ทางเลือกที่สาม (17) 137 0.06
รักษ์ถิ่นไทย (18) 342 0.15
พลังเกษตรกร (19) 2,711 1.15
พลังประชาชน (20) 390 0.17
บัตรดี 235,988 95.01
บัตรเสีย 9,256 3.73
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,132 1.26
ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 248,376 76.38
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 325,172 100.00

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต

แก้

เขต 1เขต 2เขต 3

สัญลักษณ์และความหมาย
* ส.ส.ระบบเขตเลือกตั้งที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
** ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
ผู้สมัครที่เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
( ) หมายเลขประจำตัวของผู้สมัคร
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งที่ 1

แก้

เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วยอำเภอเมืองปราจีนบุรี และอำเภอบ้านสร้าง

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดปราจีนบุรี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย กนกวรรณ วิลาวัลย์ ศรีจันทร์งาม (9) 49,041 74.33
ประชาธิปัตย์ ปกรณ์ คืนคงดี (4) 16,935 25.67
ผลรวม 65,976 100.00
บัตรดี 65,976 85.83
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 4,159 5.41
บัตรเสีย 6,737 8.76
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 76,872 75.45
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 101,890 100.00
ไทยรักไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 2

แก้

เขตการเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วยอำเภอกบินทร์บุรี และอำเภอนาดี (ยกเว้นตำบลสะพานหิน ตำบลนาดี และตำบลสำพันตา)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดปราจีนบุรี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย คงกฤช หงษ์วิไล (9)* 49,737 64.96
มหาชน เขมา สมใจ (11) 23,840 31.14
ประชาธิปัตย์ บุญเลิศ ผาพันธุ์ (4) 2,988 3.90
ผลรวม 76,565 100.00
บัตรดี 76,565 89.78
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,375 1.61
บัตรเสีย 7,338 8.60
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 85,278 75.43
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 113,062 100.00
ไทยรักไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 3

แก้

เขตการเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วยอำเภอประจันตคาม อำเภอศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมโหสถ และอำเภอนาดี (เฉพาะตำบลสะพานหิน ตำบลนาดี และตำบลสำพันตา)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดปราจีนบุรี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย ชยุต ภุมมะกาญจนะ (9)* 39,432 50.93
มหาชน พลตรี สิทธิ์ สิทธิมงคล (11) 35,626 46.02
ประชาธิปัตย์ พิษณุ อุดมทรัพย์ (4) 2,361 3.05
ผลรวม 77,419 100.00
บัตรดี 77,419 89.79
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,296 2.66
บัตรเสีย 6,512 7.55
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 86,227 78.23
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 110,220 100.00
ไทยรักไทย รักษาที่นั่ง

อ้างอิง

แก้
  1. คณะกรรมการการเลือกตั้ง. "ข้อมูล สถิติ และผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2548" (PDF). คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2020-06-03. สืบค้นเมื่อ 29 May 2020.

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้