จักรพรรดิโกะ-สึจิมิกาโดะ

จักรพรรดิโกะ-สึชิมิกะโดะ (ญี่ปุ่น: 後土御門天皇) จักรพรรดิองค์ที่ 103 แห่ง ราชวงศ์ญี่ปุ่น ตามที่ได้บันทึกไว้ใน รายพระนามจักรพรรดิญี่ปุ่น

จักรพรรดิโกะ-สึชิมิกะโดะ
จักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น องค์ที่ 103
ครองราชย์
21 สิงหาคม ค.ศ. 1464 - 21 ตุลาคม ค.ศ. 1500
ราชาภิเษก27 เดือน 12 ปี คันโช ที่ 6 (ค.ศ. 1465)
รัชศกคันโช
โอนิน
เมโอ
รัชกาลก่อนหน้าโกะ-ฮะนะโซะโนะ
รัชกาลถัดไปโกะ-คะชิวะบะระ

พระราชสมภพ3 กรกฎาคม ค.ศ. 1442
พระบรมนามาภิไธยฟุซะฮิโตะ
สวรรคต21 ตุลาคม ค.ศ. 1500
พระราชบิดาจักรพรรดิโกะ-ฮะนะโซะโนะ
พระราชมารดาโอโนะมิกะโดะ (ฟุจิวะระ) โนะบุโกะ

จักรพรรดิโกะ-สึชิมิกะโดะครองสิริราชสมบัติระหว่าง ค.ศ. 1464 - ค.ศ. 1500

พระนามของจักรพรรดิโกะ-สึชิมิกะโดะนำมาจากพระนามของ จักรพรรดิสึชิมิกะโดะ จักรพรรดิใน คริสต์ศตวรรษที่ 12 เมื่อใส่คำว่า โกะ (後) เข้าไปในพระนามทำให้พระนามของพระองค์มีความหมายว่า จักรพรรดิสึชิมิกะโดะยุคหลัง หรือ จักรพรรดิสึชิมิกะโดะที่ 2

พระราชประวัติ แก้

ก่อนจะขึ้นสืบ ราชบัลลังก์ดอกเบญจมาศ จักรพรรดิโกะ-สึชิมิกะโดะทรงมีพระนามเดิมว่า เจ้าชายนะรุฮิโตะ (อังกฤษ: Imperial Prince Naruhito, Naruhito-shinnō) ซึ่งพระนามของพระองค์เป็นพระนามเดียวกับ มกุฎราชกุมารนะรุฮิโตะ รัชทายาทองค์ปัจจุบันของญี่ปุ่นเพียงแต่พระนามของทั้งสองพระองค์เขียนแตกต่างกัน

ทรงเป็นพระราชโอรสพระองค์เดียวใน จักรพรรดิโกะ-ฮะนะโซะโนะ จักรพรรดิองค์ที่ 102 ที่ประสูติแต่ โอโนะมิกะโดะ (ฟุจิวะระ) โนะบุโก

เหตุการณ์ในพระชนม์ชีพของจักรพรรดิโกะ-สึชิมิกะโดะ แก้

ในปี ค.ศ. 1467 ได้เกิด สงครามโอนิน ที่ได้สร้างความเสียหายแก่นครหลวงเคียวโตะอย่างมากทำให้ฐานะทางการเงินของราชสำนักย่ำแย่อย่างหนัก

  • 18 มกราคม ค.ศ. 1471 (วันที่ 27 เดือน 12 ปี บุนเม ที่ 2) : อดีตจักรพรรดิโกะ-ฮะนะโซะโนะสวรรคตทำให้จักรพรรดิโกะ-ฮะนะโซะโนะทรงบริหารราชการแผ่นดินด้วยพระองค์เอง
  • 21 ตุลาคม ค.ศ. 1500 (วันที่ 28 เดือน 9 ปี เมโอะ ที่ 9) : ปีที่ 36 ในรัชสมัยจักรพรรดิโกะ-สึชิมิกะโดะสวรรคตเมื่อพระชนมายุ 58 พรรษาเจ้าชายคะสึฮิโตะพระราชโอรสองค์ใหญ่ที่รัชทายาทจึงขึ้นสืบราชบัลลังก์ต่อมาเป็น จักรพรรดิโกะ-คะชิวะบะระ

จักรพรรดิโกะ-สึชิมิกะโดะนับเป็นจักรพรรดิที่ครองสิริราชสมบัติยาวนานที่สุดเป็นอันดับ 2 คือ 36 ปีเป็นรองแค่ จักรพรรดิเมจิ ที่ครองสิริราชสมบัติยาวนานถึง 45 ปี

แผนผังจักรพรรดิญี่ปุ่น แก้

ดูเพิ่ม แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้