จักรพรรดิโกโยเซ

(เปลี่ยนทางจาก จักรพรรดิโกะ-โยเซ)

จักรพรรดิโกโยเซ (ญี่ปุ่น: 後陽成天皇โรมาจิโกะ-โยเซ เท็นโน) เป็นจักรพรรดิองค์ที่ 107 ของญี่ปุ่นครองราชย์ระหว่างปี ค.ศ. 1586-1611

จักรพรรดิโกะ-โยเซ
จักรพรรดิญี่ปุ่น
17 ธันวาคม พ.ศ. 2129 - 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2154
ราชาภิเษก4 มกราคม พ.ศ. 2130
รัชศกเทนโช
บุนราคุ
เคโช
พระนามหลังสวรรคตจักรพรรดิโกโยเซ (後陽成院)
ถวายพระนามเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม ค.ศ. 2160
คัมปากุโทโยโตมิ ฮิเดโยชิโทโยโตมิ ฮิเดสึงุคูโจ คาเนตากะ
รัชกาลก่อนหน้าโองิมาจิ
รัชกาลถัดไปจักรพรรดิโกะ-มิซุโน

พระราชสมภพ31 ธันวาคม พ.ศ. 2114
พระอิสริยยศจักรพรรดิญี่ปุ่น
สวรรคต15 กันยายน พ.ศ. 2160
ฝังพระบรมศพ19 ตุลาคม พ.ศ. 2160
พิธีฉลองการเจริญวัย1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2129
พระราชบิดาเจ้าชายมะซะฮิโตะ
พระราชมารดาฟุจิวะระ โนะ ฮะรุโกะ
พระราชโอรส-ธิดาเจ้าชายโคโตฮิโตะ , จักรพรรดิโกะ-มิซุโน
ช่วงเวลา
เหตุการณ์สำคัญในรัชสมัย

จักรพรรดิองค์นี้เป็นจักรพรรดิที่อยู่ระหว่าง ยุคอะซุชิโมะโมะยะมะ และ ยุคเอโดะ

พระนามของพระองค์นำมาจากพระนามของจักรพรรดิที่ปกครองในช่วง คริสต์ศตวรรษที่ 9 จักรพรรดิโยเซ เมื่อใส่คำว่า โกะ (後) ที่แปลว่าที่สองหรือยุคหลังเข้าไปทำให้พระนามของพระองค์มีความหมายว่า จักรพรรดิโยเซที่สอง หรือ จักรพรรดิโยเซยุคหลัง

พระราชวงศ์

แก้

จักรพรรดิโกะ-โยเซประสูติเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2114พระราชวังหลวงเฮอัง มีพระนามเดิมว่า เจ้าชายคะตะฮิโตะ (周仁) ซึ่งก่อนหน้านี้พระองค์มีพระนามเดิมพระนามแรกว่า เจ้าชายคะซุฮิโตะ

เป็นพระโอรสองค์ใหญ่ใน เจ้าชายมะซะฮิโตะ (Prince Masahito , 2095 - 2129) พระราชโอรสใน จักรพรรดิโองิมะชิ (Emperor Ogimachi) ที่ประสูติแต่นางในคนหนึ่ง

เมื่อจักรพรรดิโองิมะชิผู้เป็นพระอัยกา (ปู่) ได้สละราชบัลลังก์เมื่อปี พ.ศ. 2129 เจ้าชายคะตะฮิโตะผู้เป็นพระราชนัดดาพระชนมายุ 15 พรรษาจึงเสด็จขึ้นครองราชย์สืบต่อมาโดยได้ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2130

 • จักรพรรดินี : ฟุจิวะระ โนะ (โคะโนะเอะ) ซะกิโกะ หรือต่อมาคือ จักรพรรดินีชูวะ (Empress Dowager Chuwa) (2118 - 2173)
  • พระราชธิดาพระองค์ใหญ่ : เจ้าหญิงโชโกะ (Princess Shoko , 2133 - 2137)
  • พระราชธิดาพระองค์ที่ 2 : ริวโตอิน โนะ มิยะ (Ryotoin no miya , 2135 - 2143)
  • พระราชธิดาพระองค์ที่ 3 : เจ้าหญิงเซชิ (Princess Seishi , 2136 - 2217)
  • พระราชธิดาพระองค์ที่ 4 : เจ้าหญิงบุนโก (Princess Bunko , 2138 - 2187)
  • พระราชโอรสองค์ใหญ่ : เจ้าชายโคะโตะฮิโตะ (Prince Kotohito) (ต่อมาคือ จักรพรรดิโกะ-มิซุโน , 2139 - 2223)