จักรพรรดิโองิมาจิ

(เปลี่ยนทางจาก จักรพรรดิโองิมะชิ)

จักรพรรดิโองิมะชิ (ญี่ปุ่น: 正親町天皇โรมาจิŌgimachi-tennō) จักรพรรดิองค์ที่ 106 แห่งราชวงศ์ญี่ปุ่นตามที่ได้จัดเรียงไว้ใน รายพระนามจักรพรรดิญี่ปุ่น[1]

โองิมาจิ
จักรพรรดิญี่ปุ่น องค์ที่ 106
27 กันยายน ค.ศ. 1557 - 17 ธันวาคม ค.ศ. 1586
ราชาภิเษก27 เดือน 1 เอโรกุ ที่ 3 (ค.ศ. 1560)
พระราชวังหลวงเคียวโตะ
รัชกาลก่อนหน้าโกะ-นะระ
รัชกาลถัดไปโกะ-โยเซ

พระนามเต็มสมเด็จพระจักรพรรดิโองิมะชิ
พระราชสมภพ18 มิถุนายน ค.ศ. 1517
พระบรมนามาภิไธยเจ้าชายมิชิฮิโตะ
สวรรคต6 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1593
พระราชวังเซ็นโนะดะ
พระราชโอรส-ธิดาเจ้าชายมะซะฮิโตะ

เมื่อจักรพรรดิโกะ-นะระจักรพรรดิองค์ที่ 105 ผู้เป็นพระราชบิดาเสด็จสวรรคตในวันที่ 5 เดือน 9 ปี โคจิ ที่ 3 ตรงกับวันที่ 27 กันยายน ค.ศ. 1557 เจ้าชายมิชิฮิโตะที่รัชทายาทพระชนมายุ 40 พรรษาจึงขึ้นสืบราชบัลลังก์เป็น จักรพรรดิโองิมะชิ หลังจากนั้นจึงได้มีการประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกเมื่อวันที่ 27 เดือน 10 ปี โคจิ ที่ 3 ตรงกับวันที่ 17 พฤศจิกายน ค.ศ. 1557[1]

ภายหลังจากการสิ้นพระชนม์ของ เจ้าชายมะซะฮิโตะ พระราชโอรสองค์ใหญ่ที่รัชทายาทเมื่อวันที่ 24 เดือน 7 ปี เท็นโช ที่ 14 ตรงกับวันที่ 7 กันยายน ค.ศ. 1586 จักรพรรดิโองิมะชิจึงได้สถาปนาเจ้าชายคะซุฮิโตะพระราชนัดดาพระโอรสในเจ้าชายมะซะฮิโตะขึ้นเป็นรัชทายาทและหลังจากนั้นไม่นานจักรพรรดิโองิมะชิได้สละราชบัลลังก์ให้กับเจ้าชายคะซุฮิโตะขึ้นเป็น จักรพรรดิโกะ-โยเซ เมื่อวันที่ 7 เดือน 11 ปี เท็นโช ที่ 14 ตรงกับวันที่ 17 ธันวาคม ค.ศ. 1586 และได้มีการประกอบพิธีราชาภิเษกจักรพรรดิโกะ-โยเซเมื่อวันที่ 25 เดือน 11 ปี เท็นโช ที่ 14 ตรงกับวันที่ 4 มกราคม ค.ศ. 1587

หลังจากสละราชบัลลังก์แล้วอดีตจักรพรรดิโองิมะชิได้เสด็จไปประทับยัง พระราชวังเซ็นโนะดะ จนกระทั่งเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 5 เดือน 1 ปี บุนโระคุ ที่ 2 ตรงกับวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1593 ขณะพระชนมายุได้ 75 พรรษา

อ้างอิง

แก้
  1. 1.0 1.1 Titsingh, I. (1834). Annales des empereurs du Japon, p. 383.