จักรพรรดิโกะ-โคเมียว

จักรพรรดิโกะ-โคเมียว (ญี่ปุ่น: 後光明天皇โรมาจิGo-Kōmyō-tennō) จักรพรรดิญี่ปุ่นองค์ที่ 110 แห่ง ราชวงศ์ญี่ปุ่น ตามที่ได้บันทึกไว้ใน รายพระนามจักรพรรดิญี่ปุ่น โดยครอง ราชบัลลังก์ดอกเบญจมาศ ระหว่างปี ค.ศ. 1643 - ค.ศ. 1654

จักรพรรดิโกะ-โคเมียว
Emperor Go-Kōmyō.jpg
จักรพรรดิญี่ปุ่น
14 พฤศจิกายน ค.ศ. 1643 - 30 ตุลาคม ค.ศ. 1654
พิธีราชาภิเษก2 ธันวาคม ค.ศ. 1643
พระนามหลังสิ้นพระชนม์จัักรพรรดิโกะ-โคเมียว (後光明院)
ถวายพระนามเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน ค.ศ. 1654
รัชกาลก่อนหน้าเมโช
รัชกาลถัดไปโกะ-ไซ

ประสูติ20 เมษายน ค.ศ. 1633
พระบรมนามาภิไธยเจ้าชายสึงุฮิโตะ (紹仁)
ได้รับพระราชทานเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1643
สวรรคต30 ตุลาคม ค.ศ. 1654
พิธีฝังพระศพ23 พฤศจิกายน ค.ศ. 1654
สุสานหลวงสึกิ โนะ วะ โนะ มิซะซะงิ (เคียวโตะ)
พิธีฉลองการเจริญวัย8 พฤศจิกายน ค.ศ. 1643
พระราชบิดาจักรพรรดิโกะ-มิซุโน

พระนามของจักรพรรดิโกะ-โคเมียวนั้นเป็นการนำพระนามของ จักรพรรดิโคเมียว แห่ง ยุคราชสำนักเหนือ-ใต้ ในช่วง ศตวรรษที่ 14 มาใช้โดยเมื่อใส่คำว่า โกะ (後) หน้าพระนามดังนั้นพระนามของพระองค์จึงมีความหมายว่า จักรพรรดิโคเมียวยุคหลัง หรือ จักรพรรดิโคเมียวที่ 2

พระราชประวัติแก้ไข

ก่อนจะขึ้นสืบราชบัลลังก์ดอกเบญจมาศจักรพรรดิโกะ-โคเมียวมีพระนามเดิมว่า เจ้าชายสึงุฮิโตะ และมีราชทินนามว่า เจ้าซุงุ

เป็นพระราชโอรสองค์ที่ 4 ใน จักรพรรดิโกะ-มิซุโน และเป็นพระราชอนุชาต่างพระราชมารดาของ จักรพรรดินีเมโช รวมถึงเป็นพระเชษฐาต่างพระราชมารดาของ จักรพรรดิโกะ-ไซ และ จักรพรรดิเรเง็ง

ทรงไร้พระราชโอรสแต่มีพระราชธิดาพระองค์เดียวคือ เจ้าหญิงทะกุโกะ ซึ่งต่อมาคือ พระพันปีเรเซ

เหตุการณ์ในพระชนม์ชีพของจักรพรรดิโกะ-โคเมียวแก้ไข

จักรพรรดิโกะ-โคเมียวทรงได้รับการสถาปนาเป็นรัชทายาทและได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นจักรพรรดิในปีต่อมา  • ค.ศ. 1642 (วันที่ 2 เดือน 9 ปี คังเอ ที่ 19) : ปีที่ 13 ในรัชสมัยจักรพรรดินีเมโชทรงได้รับการสถาปนาเป็นรัชทายาทและผู้สืบราชบัลลังก์


  • 8 พฤศจิกายน ค.ศ. 1643 (วันที่ 27 เดือน 9 ปี คังเอ ที่ 20) : เจ้าซุงุได้เข้าพิธี เก็งปุกุ และทรงเปลี่ยนพระนามเป็น เจ้าชายสึงุฮิโตะ


  • 10 พฤศจิกายน ค.ศ. 1643 (วันที่ 29 เดือน 9 ปี คังเอ ที่ 20) : จักรพรรดินีเมโชผู้เป็นพระเชษฐภคินีของเจ้าชายสึงุฮิโตะได้มีพระราชประสงค์ที่จะสละราชบัลลังก์ให้กับพระราชอนุชา


  • 14 พฤศจิกายน ค.ศ. 1643 (วันที่ 3 เดือน 10 ปี คังเอ ที่ 20) : ปีที่ 14 ในรัชสมัยจักรพรรดินีเมโชทรงสละราชบัลลังก์ให้กับเจ้าชายสึงุฮิโตะที่รัชทายาทพระชนมายุเพียง 10 พรรษาขึ้นสืบราชบัลลังก์ต่อมาเป็น จักรพรรดิโกะ-โคเมียว
  • 1 เมษายน ค.ศ. 1649 (วันที่ 20 เดือน 2 ปี เคอัง ที่ 2) : เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่ นครเอะโดะ  • 18 สิงหาคม ค.ศ. 1654 (วันที่ 6 เดือน 7 ปี โจโอ ที่ 3) : พระภิกษุ อินเง็ง พระภิกษุที่มีชื่อเสียงชาวจีนได้เดินทางมาถึง นะงะซะกิ ซึ่งพระภิกษุรูปนี้ได้เข้ามาปฏิรูปพระพุทธศาสนาในญี่ปุ่น  • 23 พฤศจิกายน ค.ศ. 1654 (วันที่ 15 เดือน 10 ปี โจโอ ที่ 3) : ได้มีการฝังพระศพของอดีตจักรพรรดิโกะ-โคเมียวที่พระราชสุสานในเคียวโตะ

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข