จักรพรรดินีเมโช

จักรพรรดินีนาถเมโช (9 มกราคม 1624 – 4 ธันวาคม 1696) เป็นสมเด็จพระจักรพรรดินีนาถแห่งญี่ปุ่น พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่ 109 ของประเทศญี่ปุ่น พระนางครองราชย์เมื่อ 22 ธันวาคม ค.ศ. 1629 ต่อจากจักรพรรดิโกะ-มิซุโน และผู้ที่มาครองราชย์ต่อจากพระนางคือจักรพรรดิโกะ-โคเมียว

จักรพรรดินีนาถเมโช
จักรพรรดินีนาถแห่งญี่ปุ่น
ครองราชย์
22 ธันวาคม พ.ศ. 2172 - 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2186
รัชศกคันเอะ
รัชกาลก่อนหน้าจักรพรรดิโกะ-มิซุโน
รัชกาลถัดไปจักรพรรดิโกะ-โคเมียว

พระราชสมภพ9 มกราคม ค.ศ. 1624
พระบรมนามาภิไธยโอะกิโกะ
พระอิสริยยศเจ้าองนะอิชิ
สวรรคต4 ธันวาคม ค.ศ. 1696
พระราชบิดาจักรพรรดิโกะ-มิซุโน
พระราชมารดาโทะกุงะวะ มะซะโกะ

อ้างอิง แก้

  • Kobayashi, Sadayoshi; Makino, Noboru (1994). 西郷氏興亡全史 [Complete History of the Rise and Fall of the Saigo Clan] (ภาษาญี่ปุ่น). Tokyo: Rekishi Chosakenkyu-jo.
  • Meyer, Eva-Maria. (1999). Japans Kaiserhof in der Edo-Zeit: unter besonderer Berücksichtigung der Jahre 1846 bis 1867. Münster: LIT Verlag. 10-ISBN 3-8258-3939-7, 13-ISBN 978-3-8258-3939-0; OCLC 42041594
  • Ponsonby-Fane, Richard Arthur Brabazon. (1959). The Imperial House of Japan. Kyoto: Ponsonby Memorial Society. OCLC 194887
  • Titsingh, Isaac. (1834). Nihon Odai Ichiran; ou, Annales des empereurs du Japon. Paris: Royal Asiatic Society, Oriental Translation Fund of Great Britain and Ireland. OCLC 5850691
  • Varley, H. Paul. (1980). Jinnō Shōtōki: A Chronicle of Gods and Sovereigns. New York: Columbia University Press. 10-ISBN 0-231-04940-4; 13-ISBN 978-0-231-04940-5; OCLC 59145842
ก่อนหน้า จักรพรรดินีเมโช ถัดไป
สมเด็จพระจักรพรรดิโกะ-มิซุโน    
สมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่น
  สมเด็จพระจักรพรรดิโกะ-โคเมียว