การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2535

การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2535 จัดเป็น การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นครั้งที่ 4 สืบเนื่องจากการลาออกจากตำแหน่ง ก่อนหมดวาระ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ของ พลตรี จำลอง ศรีเมือง เพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร ใน การเลือกตั้ง มีนาคม 2535 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2535 จึงจัดให้มีการเลือกตั้ง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 19 เมษายน 2535

การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2535
กรุงเทพมหานคร
← พ.ศ. 2533 19 เมษายน 2535 พ.ศ. 2539 →
  Krisada aroon01.jpg พิจิตต รัตตกุล1.gif
ผู้ท้าชิง ร้อยเอก กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา พิจิตต รัตตกุล
พรรค พลังธรรม ประชาธิปัตย์
คะแนนเสียง 363,668 305,740

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก่อนการเลือกตั้ง

พลตรี จำลอง ศรีเมือง
พรรคพลังธรรม

ว่าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ร้อยเอก กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา
พรรคพลังธรรม

สถานการณ์ก่อนการเลือกตั้งแก้ไข

สืบเนื่องจาก การลาออกจากตำแหน่ง ก่อนหมดวาระ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ของ พลตรี จำลอง ศรีเมือง เพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร ใน การเลือกตั้ง มีนาคม 2535 ในส่วนของ พรรคพลังธรรม เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2535 จึงเห็นสมควร จัดให้มีการเลือกตั้ง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เสียใหม่ โดยกำหนดจัดการเลือกตั้ง ในวันที่ 19 เมษายน 2535

ผู้สมัครรับเลือกตั้งแก้ไข

ในการเลือกตั้งครั้งนี้ มีผู้สมัครลงรับเลือกตั้งทั้งหมด 19 คน ทั้งที่สังกัดพรรคการเมืองและไม่สังกัดพรรคการเมือง โดยมีผู้สมัครที่น่าสนใจ อาทิ[1]:

ผลการเลือกตั้งแก้ไข

ผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2535

หมายเลข ผู้สมัคร สังกัด คะแนนเสียง
9 ร้อยเอก กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา พรรคพลังธรรม 363,668
3 พิจิตต รัตตกุล พรรคประชาธิปัตย์ 305,740
10 พลอากาศเอก สมมต สุนทรเวช พรรคประชากรไทย 70,058
15 มติ ตั้งพานิช พรรคความหวังใหม่ 3,685
4 นายแพทย์ บุญเทียม เขมาภิรัตน์ ผู้สมัครอิสระ 2,943
7 สมิตร สมิทธินันท์ ผู้สมัครอิสระ 1,138
2 ประทีป เสียงหวาน ผู้สมัครอิสระ 1,133
8 บุญญสิฐ สอนชัด ผู้สมัครอิสระ 1,133
11 ชูชาติ มีสัตย์ ผู้สมัครอิสระ 799
1 วรัญชัย โชคชนะ ผู้สมัครอิสระ 734
17 คุณหญิง กนก สามเสน วิล ผู้สมัครอิสระ 717
5 ถวิล วิสุทธจินดา ผู้สมัครอิสระ 607
19 อุลิต สดุดี ผู้สมัครอิสระ 465
6 ไอศูรย์ หมั่นรักเรียน ผู้สมัครอิสระ 295
16 ไพบูลย์ จันทรมงคล ผู้สมัครอิสระ 275
14 ประสาน ภู่ปั้น ผู้สมัครอิสระ 170
18 แดน เวลาดี ผู้สมัครอิสระ 156
13 ผนึก ธัญรส ผู้สมัครอิสระ 151
12 โพธิแก้ว หอธรรมรัตน์ ผู้สมัครอิสระ 116
รวมคะแนนเสียงที่ให้ผู้สมัครทั้งหมด 756,983
บัตรเสีย N/A
รวม 756,983
ข้อมูล: [2]

ปฏิกิริยาหลังจากการเลือกตั้งแก้ไข

ผลการเลือกตั้ง ปรากฏว่า ร.อ.กฤษฎา จากการสนับสนุนของ พล.ต.จำลอง ที่ก่อนหน้านั้นในการเลือกตั้งทั่วไป พรรคพลังธรรมได้รับการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้รับเลือกตั้งไปด้วยคะแนนเสียง 363,668 คะแนน ได้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไป แต่ทว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้มาใช้สิทธิเพียงแค่ร้อยละ 23.02 เท่านั้น ซึ่งนับว่าน้อยมาก[3] [4] [5]

อ้างอิงแก้ไข

บรรณานุกรมแก้ไข

  • เกษตรศิริ, ชาญวิทย์ (มีนาคม 2555). กาลานุกรมสยามประเทศ 2485-2545. โพสต์บุ๊กส์. ISBN 974-228-070-3. Check date values in: |year= (help)