มติ ตั้งพานิช เป็นสถาปนิกชาวไทย และราชบัณฑิตทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีผลงานการออกแบบอาคารที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักมากมาย

มติ ตั้งพานิช
เกิด24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2484
เสียชีวิต1 มีนาคม พ.ศ. 2561 (76 ปี)
สัญชาติ ไทย
ศิษย์เก่า
อาชีพสถาปนิก
ปีปฏิบัติงานพ.ศ. 2517 - 2561
นายจ้างบริษัท ดีไซน์+ดีเวลลอป จำกัด
องค์การ
มีชื่อเสียงจากการออกแบบอาคารสำคัญต่าง ๆ ของประเทศไทย
ผลงานเด่น

ประวัติ แก้

มติเกิดเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2484 ในครอบครัวชาวไทยเชื้อสายจีน จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโทด้านสถาปัตยศาสตร์ จากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (M.I.T.) สหรัฐ และหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 2

เคยทำงานเป็นสถาปนิกอยู่ที่สหรัฐอยู่พักหนึ่ง ก่อนจะกลับมาสู่ประเทศไทยในปี พ.ศ. 2516 ต่อมาเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2517 ได้ก่อตั้งบริษัท ดีไซน์+ดีเวลลอป จำกัด มีผลงานต่าง ๆ มากมาย เช่น ออกแบบสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์, ออกแบบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, ออกแบบศูนย์กีฬาสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 13 ที่เมืองทองธานี ซึ่งต่อมากลายเป็นศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค รวมถึงการออกแบบศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เป็นต้น[1]

และดำรงตำแหน่งนายกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ 3 สมัยติดต่อกัน ก่อนที่จะลงรับสมัครเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2535 สังกัดพรรคความหวังใหม่ โดยมีนโยบายสำคัญ คือ การสร้างถนนวงแหวนแก้ปัญหาการจราจร แต่ไม่ได้รับการเลือกตั้ง

จากนั้น ได้เป็นที่ปรึกษาของ พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ ในขณะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายกรัฐมนตรี

นายมติ เป็นผู้จุดประการความคิดเรื่องการสร้างศูนย์ราชการแห่งใหม่ ขึ้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งต่อมา แนวความคิดนี้ได้กลายมาเป็นที่มาของ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 หรือที่นิยมเรียกกันสั้น ๆ ว่า ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ ที่ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ เช่นในปัจจุบัน

ต่อมานายมติเป็นคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามประเมินผลราชการ ประจำกระทรวงยุติธรรม และเป็นนายกสภาสถาปนิก

ในวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ นายมติ ตั้งพานิช เป็นราชบัณฑิต ประเภทวิชาสถาปัตยกรรมศิลป์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม สำนักศิลปกรรม ราชบัณฑิตยสภา[2]

นายมติ ตั้งพานิช เสียชีวิตเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2561 สิริอายุ 76 ปี[3]

ผลงานที่ออกแบบ แก้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้

  1. "นาย มติ ตั้งพานิช (ราชบัณฑิต)". สำนักงานราชบัณฑิตยสภา. สืบค้นเมื่อ 2023-08-01.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
  2. คอลัมน์คนตามข่าว: มติ ตั้งพานิช ราชบัณฑิตคนใหม่, ดุษฎี สนเทศ : มติชนหน้า 3 ฉบับที่ 11,931 ปี 33 ประจำวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2533
  3. วิไลวรางกูร, กิตติ (2018-03-02). "แจ้งกรรมการบริษัทเสียชีวิต" (PDF). จดหมายถึงกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. สืบค้นเมื่อ 2023-08-02.
  4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี ๒๕๕๕ เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๐ ข หน้า ๓๑, ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖