การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2533

การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2533 เป็น การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นครั้งที่ 3 สืบเนื่องจากการดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ของ พลตรี จำลอง ศรีเมือง ที่มีมาตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2528 ครบวาระ 4 ปี ในปี พ.ศ. 2533 โดยการเลือกตั้งกำหนดมีขึ้นในวันที่ 7 มกราคม 2533

การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2533
กรุงเทพมหานคร
← พ.ศ. 2528 7 มกราคม 2533 พ.ศ. 2535 →
  Chamlong Srimuang 2008-12-27.jpg
ผู้ท้าชิง พลตรี จำลอง ศรีเมือง เดโช สวนานนท์
พรรค พลังธรรม ประชากรไทย
คะแนนเสียง 703,671 283,777

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก่อนการเลือกตั้ง

พลตรี จำลอง ศรีเมือง
กลุ่มรวมพลัง

ว่าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

พลตรี จำลอง ศรีเมือง
พรรคพลังธรรม

สถานการณ์ก่อนการเลือกตั้งแก้ไข

สืบเนื่องจาก การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปี 2528 และ พลตรี จำลอง ศรีเมือง จากกลุ่มรวมพลัง ได้รับการเลือกตั้ง บัดนี้ ครบวาระการดำรงตำแหน่ง จึงเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้ง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เสียใหม่ โดยกำหนดจัดการเลือกตั้ง ในวันที่ 7 มกราคม 2533

ผู้สมัครรับเลือกตั้งแก้ไข

ในการเลือกตั้งครั้งนี้ มีผู้สมัครลงรับเลือกตั้งทั้งหมด 16 คน ทั้งที่สังกัดพรรคการเมืองและไม่สังกัดพรรคการเมือง โดยมีผู้สมัครที่น่าสนใจ อาทิ:[1]

ผลการเลือกตั้งแก้ไข

ผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2533

หมายเลข ผู้สมัคร สังกัด คะแนนเสียง
5 พลตรี จำลอง ศรีเมือง พรรคพลังธรรม 703,671
6 เดโช สวนานนท์ พรรคประชากรไทย 283,777
2 ประวิทย์ รุจิรวงศ์ พรรคประชาธิปัตย์ 60,947
4 นิยม ปุราคำ พรรคมวลชน 25,729
1 วรัญชัย โชคชนะ กลุ่มพิทักษ์ผลประโยชน์ประชาชน 13,143
3 ดำริห์ รินวงษ์ กลุ่มกระจายแสงประชาธิปไตย 7,921
9 ร้อยตำรวจโท เชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ ผู้สมัครอิสระ 5,280
7 สมิตร สมิทธินันท์ กลุ่มผู้ใช้ถนน 3,721
16 พันตำรวจตรี อนันต์ เสนาขันธ์ คณะเทอดไทยเพื่อกรุงเทพมหานคร 1,411
8 ประพันธ์ศักดิ์ กมลเพ็ชร ขบวนการรัฐบุรุษ 843
15 นคร วารณา ศูนย์ส่งเสริมคนกล้ากรุงเทพมหานคร 483
12 ประมูล แสนสุภา ผู้สมัครอิสระ 361
14 ไอศูรย์ หมั่นรักเรียน ชมรมวัฒนธรรมเพื่อประโยชน์สุข 299
11 เสวก จามรจันทร์ ผู้สมัครอิสระ 251
10 ประสาน ภู่ปั้น กลุ่มหาบเร่แผงลอยกรุงเทพมหานคร 248
13 ฉัตรชัย จรุงเกียรติ ผู้สมัครอิสระ 189
รวมคะแนนเสียงที่ให้ผู้สมัครทั้งหมด 1,108,274
บัตรเสีย N/A
รวม 1,108,274
ข้อมูล: [3]

ปฏิกิริยาหลังจากการเลือกตั้งแก้ไข

ผลการออก ปรากฏว่า พล.ต.จำลอง ได้รับเลือกอีกครั้ง ด้วยคะแนน 703,671 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 35.85[4] ถือว่ามากกว่าการเลือกตั้งครั้งที่แล้ว จากจำนวนผู้ออกมาใช้สิทธิคิดเป็นร้อยละ 60 จากทั้งหมด 36 เขตของกรุงเทพมหานคร ได้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นสมัยที่สอง

ขณะที่การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ที่มีขึ้นพร้อมกัน ก็ปรากฏว่าพรรคพลังธรรมได้รับเลือกมากที่สุดถึง 50 ที่นั่ง จากทั้งหมด 57 ที่นั่ง นับว่ามากกว่าสองสมัยเป็นระยะเวลา 6 ปี[5] [6]

อ้างอิงแก้ไข

  1. http://digi.library.tu.ac.th/thesis/po/0640/09CHAPTER_3.pdf
  2. http://cuir.car.chula.ac.th/dspace/bitstream/123456789/29476/8/Pakakul_si_ch1.pdf
  3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, ฉบับพิเศษ, เล่ม 107, ตอนที่ 14, วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2533, หน้า 1
  4. สถิติการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จากผู้จัดการออนไลน์
  5. ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, มีนาคม 2555: หน้า 214
  6. ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, มีนาคม 2555: หน้า 222

บรรณานุกรมแก้ไข

  • เกษตรศิริ, ชาญวิทย์ (มีนาคม 2555). กาลานุกรมสยามประเทศ 2485-2545. โพสต์บุ๊กส์. ISBN 974-228-070-3. Check date values in: |year= (help)