กติกาสัญญาเคลลอก–บริยอง

กติกาสัญญาเคลลอก-บริยอง (อังกฤษ: Kellogg–Briand Pact) กติกาสัญญาปารีส (อังกฤษ: Pact of Paris) หรือ สนธิสัญญาสามัญว่าด้วยการเลิกสงครามในฐานะตราสารนโยบายแห่งชาติ (อังกฤษ: General Treaty for Renunciation of War as an Instrument of National Policy) ได้รับการลงนามเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ค.ศ. 1928 โดยสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร อิตาลี ญี่ปุ่น เยอรมนีไวมาร์ และประเทศอื่นอีกหลายประเทศ

กติกาสัญญาเคลลอก–บริยอง
Kellogg–Briand Pact (1928).jpg
วันลงนาม27 สิงหาคม ค.ศ.1928
ที่ลงนามQuai d'Orsay, ปารีส, ประเทศฝรั่งเศส
วันมีผล24 กรกฎาคม ค.ศ. 1929 (1929-07-24)
ผู้เจรจา
ผู้ลงนามแรกเริ่ม
ผู้ลงนาม
Kellogg-Briand Treaty ที่ วิกิซอร์ซ

สนธิสัญญาดังกล่าวยกเลิกสงครามรุกราน โดยห้ามใช้สงครามเป็น "ตราสารนโยบายแห่งชาติ" เว้นแต่ในกรณีเพื่อการป้องกันตนเอง[1] ไม่มีข้อบทเพื่อการลงโทษ สนธิสัญญาดังกล่าวเป็นผลจากความพยายามของสหรัฐที่ตั้งใจหลีกเลี่ยงการเข้าไปมีส่วนในระบบพันธมิตรยุโรป ต่อมาขึ้นทะเบียนเป็นชุดสนธิสัญญาสันนิบาตชาติเมื่อวันที่ 4 กันยายน ค.ศ. 1928[2]

ในแบบดั้งเดิม เคลลอก-บริยองเป็นการยกเลิกสงครามเฉพาะระหว่างฝรั่งเศสกับสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม แฟรงก์ บี. เคลลอก รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐ ต้องการคงไว้ซึ่งอิสระในการปฏิบัติของสหรัฐ ดังนั้นจึงสนองข้อเสนอสนธิสัญญาพหุภาคีต่อต้านสงคราม โดยเปิดให้ทุกชาติเป็นภาคีสนธิสัญญา

สนธิสัญญาเคลลอก-บริยองได้ชื่อตามผู้ริเริ่ม แฟรงก์ บี. เคลลอก และรัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศส อะริสตีด บรียองด์

อ้างอิงแก้ไข

  1. Kellogg-Briand Pact, 1928
  2. League of Nations Treaty Series, vol. 94, pp. 58-64.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข