เปิดเมนูหลัก
National Capital Territory of Delhi in India (special marker) (disputed hatched).svg
Qutb Minar

เดลี หรือในชื่อท้องถิ่นว่า ดิลลี (อังกฤษ: Delhi, ฮินดี: दिल्ली, ปัญจาบ: ਦਿੱਲੀ, อูรดู: دلّیdillī) ชื่อเต็มคือ National Capital Territory of Delhi (NCT) เป็นมหานครที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของอินเดียและมีประชากรมากเป็นอันดับสองของประเทศ ครอบคลุมพื้นที่ เดลีเก่า และเดลีใหม่ (นิวเดลี) ซึ่งเป็นเมืองหลวงปัจจุบันของอินเดีย

เนื้อหา

ประวัติศาสตร์แก้ไข

กรุงเดลีได้เคยเป็นศูนย์กลางทางการปกครองถึง 7 ครั้ง คือในสมัย พระเจ้าดีลิฟ ยุคกษัตริย์อลาอุดดิน ยุคอุดดิน ตุฆลัค ยุคโมฮัมหมัด ตุฆลัค ยุคกษัตริย์ฟิโรซซาร์ แห่งราชวงศ์ตุฆลัค ยุคกษัตริย์หุมายุน ยุคกษัตริย์ชาห์จะฮาน ทำให้ได้รับฉายาว่า มหานคร 7 ราชธานี

ต่อมาในปี ค.ศ. 1700 จักรวรรดิอังกฤษได้เข้ามามีอิทธิพลในอินเดีย เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางการค้าขายในภูมิภาค พร้อมกับการยึดครองอินเดียมาเป็นอาณานิคม จนกระทั่งสามารถยึดครองได้สำเร็จ ในปี ค.ศ. 1877 อังกฤษได้สถาปนาเมืองเดลีเป็นศูนย์กลางการปกครองของประเทศอินเดีย โดยมีสมเด็จพระราชินีนาถวิคตอเรีย ดำรงตำแหน่งประมุขสูงสุดของอินเดีย

ในปี ค.ศ. 1912 จักรวรรดิอังกฤษได้ทำการสร้างนิวเดลี โดยมีเซอร์เอ็ดวิน ลุตเยนส์ (Edwin Lutyents) กับเฮอร์เบิร์ต เบเกอร์ (Herbert Berger) ชาวอังกฤษ เป็นผู้ออกแบบ และสร้างเสร็จในปี ค.ศ. 1931 โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 19,500,000 รูปี

พื้นที่ในปัจจุบันแก้ไข

ปัจจุบันเดลีแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ

  • เดลีเก่า เป็นเขตวัฒนธรรมในสมัยโบราณ ประกอบไปด้วย มัสยิต สุเหร่า เป็นจำนวนมาก
  • เดลีใหม่ หรือนิวเดลี คือส่วนที่อังกฤษสร้างขึ้นเป็นที่ตั้งรัฐสภาสถานที่ทำการของรัฐบาล ถือเป็นศูนย์กลางการปกครองของอินเดีย เป็นเมืองสมัยใหม่ที่ประกอบไปด้วย ย่านการค้าทันสมัยเป็นจำนวนมาก และยังเป็นที่ตั้งของประตูอินเดียอีกด้วย

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข